suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Tietopyynnöt

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Fimean kirjaamo vastaa rekisteröityjä asiakirjoja koskeviin kysymyksiin ja asiakirjapyyntöihin. Kirjaamo myös ylläpitää asiarekisteriä Fimean käsittelemistä asioista, niihin liittyvistä asiakirjoista ja käsittelyvaiheista.

Tieto julkisesta asiakirjasta on annettava viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön saapumisesta. Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia tai pyyntö muutoin vaatii erityistoimenpiteitä tai suuren työmäärän, asia on ratkaistava viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta. Tietopyyntö on voimassa, kunnes siihen on vastattu.

Toimi näin

Tietopyynnöt tehdään ensisijaisesti verkkolomakkeella joka lähetetään verkossa kirjaamoon. Tietopyynnön voi tehdä myös sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@fimea.fi tai puhelimitse. Asiakirjoista voidaan tarvittaessa ottaa jäljenteitä, joista peritään palveluhinnaston mukainen korvaus.

Kenelle ja millä ehdoin

Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Asiakirjan ollessa salainen, viranomaisella on perustelut salassapidolle. Jokaisella on oikeus saada tieto itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Palvelu on maksuton.

Asiakirjoista voidaan tarvittaessa ottaa jäljenteitä, joista peritään palveluhinnaston mukainen korvaus.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaFimea
Palvelusta vastaaFimea
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Päivitetty: 25.1.2021