suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Tietoa ikäihmisten palvelujen palveluseteliyrittäjille

 • Palvelu
 • Rovaniemi
 • Julkinen palvelu

Rovaniemen kaupungin ikäihmisten palvelualueella on käytössä palvelusetelit. Palveluseteliä käytetään omaishoidossa, kotihoidossa, asumisyksikköön järjestetyssä kotihoidossa, päivätoiminnassa, palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa. Palvelusetelituottajaksi hyväksymisen edellytykset on kuvattu Ikäihmisten Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirjassa. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun setelin arvoon asti.

Kunta antaa asiakkaalle palvelusetelin ja palveluntuottaja laskuttaa kuntaa palvelusetelin arvosta. Palvelusetelin saanut asiakas maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelujen hinnan välisen erotuksen.

Käytännössä palveluseteli on viranhaltijapäätös, joka oikeuttaa asiakkaan ostamaan kunnan hyväksymältä palveluyrittäjältä palveluseteliin sisältyvät palvelut setelin arvolla ja päätöksessä olevalla määrällä tiettynä aikajaksona.

Palveluseteli on tarkoitettu hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittujen palvelujen ostamiseen. Rovaniemellä palveluseteliä voidaan hyödyntää normaaliin hoivaan ja hoitoon ja kotisairaanhoitoon. Palveluseteliä ei ole tarkoitettu siivous- ja asiointipalveluun. Palvelusetelillä maksettu palvelu ei oikeuta kotitalousvähennykseen.

Toimi näin

Hakija perehtyy tarkasti ikäihmisten palvelujen Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirjaan. Hakija toimittaa hakemuslomakkeen liitteineen huolellisesti täytettynä Rovaniemen kaupungin kirjaamoon, os. PL 8216, 96101 Rovaniemi. Hakemus on samalla sitoumus noudattaa sääntökirjaa.

Lisätietoa ja ohjausta hakemiseen saa palveluseteliasioiden yhteyshenkilöiltä.

Ikäihmisten palvelualueen vastuuviranhaltijat tarkistavat hakemuksen liitteineen, ja pyytävät tarvittaessa lisätietoja hakijalta. Käsittelyn jälkeen palvelualuepäällikön viranhaltijapäätös palvelusetelituottajaksi hyväksymisestä lähetetään hakijalle postitse. Päätöksen tavoiteaikataulu on 2-4 viikkoa.

Kenelle ja millä ehdoin

Kriteerit palveluseteliyrittäjäksi hakeville

 • Rovaniemen kaupungin hyvinvointilautakunta hyväksyy ne sosiaalihuollon palvelujen tuottajat, joiden palvelujen ostamiseen kunnan antamaa palveluseteliä voidaan käyttää.
 • Hyväksymiskriteerit täyttävä palveluntuottaja voi toimia kunnassa palvelusetelillä järjestettävien palvelujen tuottajana.

Palveluntuottajien hyväksymisen ehdot

 • Yrittäjä on tehnyt yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukaisen ilmoituksen kotikuntaan yksityisen palvelun tuottamisesta
 • On ennakkoperintärekisterissä
 • Sitoutuu hyvään laatuun ja luotettavuuteen
 • Sitoutuu noudattamaan salassapitovelvollisuutta
 • Täyttää kyseiselle toiminnalle yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa (603/1996) ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) asetetut vaatimukset
 • Yrittäjän tuottamat palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta
 • Yrittäjällä on potilasvahinkolain (585/1986) mukainen vakuutus tai muu vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän voidaan palvelutoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen arvioida riittävän toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen ja joka muilta ehdoiltaan vastaa tavanomaista vastuuvakuutuskäytäntöä
 • Yrittäjä täyttää kunnan erikseen asettamat asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeisiin, palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin liittyvät taikka muut vastaavat vaatimukset.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 21.10.2021