suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rauman kaupunki

Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus

 • Lupa tai muu velvoite
 • Rauma
 • Julkinen palvelu

Toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus sellaisesta toiminnasta, josta voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos toiminta edellyttää ympäristölupaa.

Ilmoitusvelvollisuus koskee muun muassa

 • majoitusliikkeitä
 • yleiseen käyttöön tarkoitettuja kuntosaleja, saunoja, kylpylöitä, uimahalleja, uimarantoja ja uimaloita
 • päiväkoteja ja kerhoja
 • esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta ja korkeakouluopetusta antavia oppilaitoksia
 • jatkuvaa hoitoa tarjoavia sosiaalihuoltopalveluja ja vastaanottokeskuksia
 • kauneushoitoloita, tatuointi- ja solariumliikkeitä sekä muita huoneistoja, joissa käsitellään ihoa
 • muita laitoksia tai huoneistoja, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa.

Terveydensuojeluvalvontaa ovat esimerkiksi talous- ja uimavesien valvonta, asumisterveysasiat sekä yleisten tilojen terveydellisten olojen valvonta. Terveydensuojelulainsäädäntö edellyttää ilmoituksen tekemistä monista erityyppisistä, yleiseen käyttöön tarkoitetuista huoneistoista.

Tällaisia huoneistoja ovat:

• Yleinen sauna, uimahalli, uimala, kylpylä tai uimaranta

• Kauneushoitola, jalkahoitola, tatuointiliike, solariumliike tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihon käsittelyä tai hoitoa.

Ei kuitenkaan sellainen huoneisto, jossa harjoitetaan yksinomaan hierontaa tai fysikaalista hoitoa.

• Kuntosali tai muu liikuntatila

• Koulu tai oppilaitos

• Päiväkoti, lastenkoti, vanhainkoti

• Majoitushuoneisto

• Lasten ja nuorten kerhotilat

• Jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö ja vastaanottokeskus

• Muu sellainen huoneisto tai laitos tai toiminta, joka voi aiheuttaa sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus on tehtävä myös huoneiston tai toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Ilmoituksen vastaanottamisesta toimitetaan todistus. Ilmoituksen käsittely on maksullista. Toimijan vaihtumisesta on myös ilmoitettava ympäristöterveydenhuoltoon.

Ilmoitus pitää tehdä lisäksi eläinten pitoon tarkoitetun rakennuksen tai aitauksen sijoittamisesta asemakaava-alueelle sekä hautausmaasta tai hautapaikasta.

Toimi näin

Tee ilmoitus Ruokaviraston ilppa -sähköisessä ilmoituspalvelussa.

Voit tehdä ilmoituksen myös kirjallisena sijaintikunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Kirjaa tällöin ilmoitukseen

 • yhteystietosi
 • selvitys toimintaasi varatun paikan sijainnista
 • liikehuoneistoa koskeva pohjapiirustus ja kalustepiirustus
 • selvitys harjoitettavasta toiminnasta
 • muut terveyshaitan ehkäisemiseksi tarpeelliset tiedot.

Ilmoitusta käsiteltäessä kiinnitetään erityistä huomiota tilojen ilmanvaihtoon, välineiden desinfiointiin, toiminnan edellyttämiin kalusteisiin ja varusteisiin sekä pintamateriaaleihin. Kysy tarvittaessa kunnan terveydensuojeluviranomaiselta neuvoja siitä, mitä asioita yrityksesi toiminnassa ja toimitiloissa on erityisesti syytä huomioida terveydensuojelun näkökulmasta.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen tarkastaa kirjallisen ilmoituksesi ja lähettää sinulle vastaanottokirjeen. Viranomainen tarkastaa myös toimintasi tarvittaessa.

Kenelle ja millä ehdoin

Terveydensuojelulain vaatimukset koskevat toimintaa ja toimitiloja, joista voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille. Toimitilojen on sovelluttava harjoitettavaan toimintaan ja toiminnasta ei saa syntyä terveyshaittaa asiakkaille. Vaatimukset eivät liity toiminnanharjoittajaan.

Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa myös toiminnan muuttoksesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

Jos toiminnanharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat ilmoitukset kuin Suomeenkin sijoittautuneilta toiminnanharjoittajalta.

Edellä mainitun toiminnan aloittamista suunnittelevan yrittäjän on hyvä olla yhteydessä terveysvalvontaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Huoneistolle asetut vaatimukset riippuvat huoneiston toiminnasta. Ilmoitusvelvollisten huoneistojen on täytettävä terveydensuojelulaissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa sekä Rauman kaupungin terveydensuojelujärjestyksessä niille asetut vaatimukset. Huoneiston tai toiminnan suunnitteluvaiheessa tai käyttöönoton yhteydessä on hyvä kiinnittää huomiota mm. seuraaviin asioihin:

• tilojen riittävyys suunniteltuun toimintaan

• ilmanvaihto

• wc-tilat ja pesutilat ja tarpeen vaatiessa pukeutumistilat

• toiminnassa tarvittavat vesipisteet ja käsienpesupisteet

• valaistus

• siivousvälinevarasto ja siivouskäytännöt

• pintojen puhdistettavuus

• pintojen desinfiointi tarpeen vaatiessa

• talousvesi

Palvelu on maksullinen.

Ilmoitusten käsittely samoin kuin terveysvalvonnan tekemät tarkastukset ovat valvontakohteelle maksullisia.


Määräaika

Ilmoitus tulee tehdä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

Ilmoitus käsitellään 30 vuorokauden kuluessa.

Voimassaoloaika

Ilmoitus on voimassa toistaiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRauman kaupunki
Palvelusta vastaaRauman kaupunki
Alue Rauma
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rauman kaupunki
Päivitetty: 15.1.2021