suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

 • Lupa tai muu velvoite
 • 5 kuntaa
 • Julkinen palvelu

Toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus sellaisesta toiminnasta, josta voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos toiminta edellyttää ympäristölupaa.

Ilmoitusvelvollisuus koskee muun muassa

 • majoitusliikkeitä
 • yleiseen käyttöön tarkoitettuja kuntosaleja, saunoja, kylpylöitä, uimahalleja, uimarantoja ja uimaloita
 • päiväkoteja ja kerhoja
 • esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta ja korkeakouluopetusta antavia oppilaitoksia
 • jatkuvaa hoitoa tarjoavia sosiaalihuoltopalveluja ja vastaanottokeskuksia
 • kauneushoitoloita, tatuointi- ja solariumliikkeitä sekä muita huoneistoja, joissa käsitellään ihoa
 • muita laitoksia tai huoneistoja, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa.

Mikkelissä, Hirvensalmella, Mäntyharjulla, Pertunmaalla tai Kangasniemellä sijaitsevaa toimintaa koskeva ilmoitus tehdään Mikkelin seudun ympäristöpalveluun.

Toimi näin

Tee ilmoitus Ruokaviraston ilppa -sähköisessä ilmoituspalvelussa.

Voit tehdä ilmoituksen myös kirjallisena sijaintikunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Kirjaa tällöin ilmoitukseen

 • yhteystietosi
 • selvitys toimintaasi varatun paikan sijainnista
 • liikehuoneistoa koskeva pohjapiirustus ja kalustepiirustus
 • selvitys harjoitettavasta toiminnasta
 • muut terveyshaitan ehkäisemiseksi tarpeelliset tiedot.

Ilmoitusta käsiteltäessä kiinnitetään erityistä huomiota tilojen ilmanvaihtoon, välineiden desinfiointiin, toiminnan edellyttämiin kalusteisiin ja varusteisiin sekä pintamateriaaleihin. Kysy tarvittaessa kunnan terveydensuojeluviranomaiselta neuvoja siitä, mitä asioita yrityksesi toiminnassa ja toimitiloissa on erityisesti syytä huomioida terveydensuojelun näkökulmasta.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen tarkastaa kirjallisen ilmoituksesi ja lähettää sinulle vastaanottokirjeen. Viranomainen tarkastaa myös toimintasi tarvittaessa.

Ilppa -ilmoituspalvelun kautta tehtävää ilmoitusta varten tarvitset Suomi.fi -palvelun valtuudet. Lisätietoa ilppa - ilmoituspalvelun käytöstä löydät Ruokaviraston verkkosivuilta.

Käyttäessäsi Mikkeli seudun ympäristöpalvelujen omia lomakkeita, suosittelemme ensisijassa sähköistä lomaketta. Sähköiseen ilmoitukseen sinun tulee täyttää vähintään tähdellä merkityt kentät, jotta ilmoituksen lähettäminen on mahdollista. Valittavanasi on myös pdf- ja word -pohjainen lomake, jonka voit lähettää sähköpostilla tai kirjepostilla Mikkelin kaupungin kirjaamoon käsiteltäväksi.

Käytettävät lomakkeet löydät ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Terveydensuojelulain vaatimukset koskevat toimintaa ja toimitiloja, joista voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille. Toimitilojen on sovelluttava harjoitettavaan toimintaan ja toiminnasta ei saa syntyä terveyshaittaa asiakkaille. Vaatimukset eivät liity toiminnanharjoittajaan.

Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa myös toiminnan muuttoksesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

Jos toiminnanharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat ilmoitukset kuin Suomeenkin sijoittautuneilta toiminnanharjoittajalta.

Muista ilmoittaa myös toiminnan päättymisestä viivytyksettä Mikkelin seudun ympäristöpalveluun esim. sähköpostilla.

Varmista huoneiston sijaintikunnan rakennusvalvonnalta luvanvaraisuus, mikäli huoneistoon tulee rakenteellisia tai LVI-asennuksien muutoksia.

Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan yhteystiedot löydät Mikkelin kaupungin verkkosivuilta. Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan rakennusvalvonnan yhteystiedot löydät kuntien omilta verkkosivuilta.


Määräaika

Ilmoitus tulee tehdä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

Ilmoitus käsitellään 30 vuorokauden kuluessa.

Terveystarkastaja voi pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja tai muita tarpeellisia selvityksiä ilmoituksen käsittelemiseksi. Saamasi todistus on osoitus siitä, että terveydensuojeluviranomainen on kirjannut ilmoitusta koskevat tiedot valtakunnalliseen kohdetietojärjestelmään.

Voimassaoloaika

Ilmoitus on voimassa toistaiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Palvelusta vastaa

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut
Tekstistä vastaa: Mikkelin seudun ympäristöpalvelut
Päivitetty: 15.12.2022