suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Tehostettu palveluasuminen

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Alue: Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska
Palvelun kielet: suomi, ruotsi

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät heikentyneen toimintakykynsä vuoksi selviydy omassa kodissaan asumisesta itsenäisesti, omaisten ja /tai yksityisen /kotihoidon palvelujen turvin. Tehostetussa palveluasumisessa hoito on ympärivuorokautista.


Toimi näin

Tehostettuun palveluasumiseen haetaan Peruspalvelukuntayhtymä Kallion palvelutalohakemuksella. Asiakas vahvistaa hakemuksen omalla allekirjoituksellaan. Tarvittaessa palvelutalohakemuksen voi allekirjoittaa asiakkaan määräämä edunvalvoja tai asioidenhoitaja.


Kenelle ja millä ehdoin

Mikäli asiakkaan toimintakyvyssä ja kotona asumisessa ilmenee huolia, tulee henkilön ja hänen läheisensä tai muiden asiakkaan hoitoon osallistuvien/ asiantuntijoiden olla yhteydessä palveluneuvontaan.

Ympärivuorokautista asumista koskevien palveluiden järjestäminen perustuu kokonaisvaltaiseen, monipuoliseen ja luotettavaan asiantuntijan arvioon palvelutarpeesta ja hyväksyttyihin palveluun pääsykriteereihin, asumispalvelua koskiessa monijäsenisen arviointiryhmän arvioon sekä päätökseen palvelujen myöntämisestä. Tehostetun palveluasumisen hakemukset ja kuntoutumista edistävän arviointijakson lausunto käsitellään SAP- työryhmässä (SAP= selvitä, arvio, palveluohjaa), jonka jälkeen tehdään päätökset tehostetun palveluasumisen hylkäämisestä tai hyväksymisestä.

Palvelu on maksullinen.

Asiakasmaksu määräytyy nettotulojen mukaan.


Palvelun toteuttaa: 
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio