suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lapinlahden kunta

Tehostettu palveluasuminen

  • Palvelu
  • Lapinlahti
  • Julkinen palvelu

Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Tehostetun palveluasumisen yksikössä henkilöstöä on paikalla ja palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti.

Palveluihin sisältyvät asukkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asukkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti.

Kunta voi järjestää palveluasumisen omana toimintana, palvelusetelin avulla tai hankkia sen ostopalveluna järjestöiltä tai yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelusetelillä tarkoitetaan sitä, että kunta sitoutuu maksamaan osan palvelumaksusta, jos asiakas hakeutuu palveluasumiseen kunnan kautta ja ostaa palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta.

Palveluasuminen voi olla myös lyhytaikaista, jos siihen on tarve esimerkiksi omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien aikana, omaishoitajan äkillisesti sairastuessa tai kuntoutuksellisista syistä. Ennalta sovittua hoivajaksoa kutsutaan lyhythoidoksi tai intervallihoidoksi.

Toimi näin

Palvelunohjaus tekee palveluntarpeen arvioinnin ja vie asioita tarvittaessa eteenpäin.

Kenelle ja millä ehdoin

Asumispalveluiden asukkaaksi hakeudutaan yleensä ottamalla yhteyttä palveluohjaukseen, jonka toimesta tehdään yksilöllinen palvelutarpeenarviointi käytössä olevin toimintakykymittarein ja tarpeenmukaisella moniammatillisella yhteistyöllä. Palveluohjaus valmistelee hakemuksen tehostetun asumispalvelupaikasta SAS-työryhmälle, joka tekee myönteisen tai kielteisen päätöksen asumisyksikköön sijoittamisesta. Hakemus voidaan myös jättää seurantaan ja ennen SAS-työryhmän päätöstä voidaan hakija tarpeen mukaan sijoittaa myös määräaikaiselle intervallijaksolle, jossa toimintakykyä voidaan tiiviimmin seurata.

Vanhuspalvelulain velvoitteen mukaan asumispalvelupaikka pitää järjestää kolmen kuukauden kuluessa myönteisen päätöksen saamisesta.

SAS-ryhmän arvion perusteella asukkaalle annetaan päätös tehostetun asumispalvelupaikan saamisesta. Päätös annetaan yksikköön, jossa toiminta ja laatu vastaavat hakijan palvelutarvetta. Kaikki Lapinlahden kunnan alueella olevat samantasoiset kunnan omat hoitoyksiköt huomioidaan ja toivetta vastaavaa asumisyksikköä ei voida välttämättä järjestää. Vapautuvien asumispalvelupaikkojen täyttämistä ohjaa kansalaisten tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus, hakijaksi hyväksymisen ajankohta ja hakijan kokonaistilanne. Hakijan kieltäytyessä tarjotusta asumispalvelupaikasta vanhuspalvelulain mukainen velvoite kolmen kuukauden sisällä tapahtuvasta sijoittamisesta asumispalveluyksikköön raukeaa.

Asiakkaan asumispalvelun tarve arvioidaan säännöllisesti. Palvelua voidaan myöntää tarvittaessa määräaikaisesti ja asumispalvelupaikkaa voidaan tarvittaessa muuttaa asukkaan tarvetta ja toimintakykyä vastaavaksi. Toimintakyvyn kohentuessa ja asumispalvelun edellytysten rauetessa asukas voidaan myös sijoittaa takaisin kotihoitoon.

Palvelu on maksullinen.

Asukas maksaa asumispalvelusta 85 % nettotuloistaan (sisältää vuokranantajan erikseen

laskuttaman vuokran osuuden), jolloin hänelle jää käyttövaraksi 15 % nettotuloista kuitenkin

vähintään 165 euroa. Lisätietoja asiasta vanhuspalveluista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLapinlahden kunta
Palvelusta vastaaLapinlahden kunta
Alue Lapinlahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lapinlahden kunta
Päivitetty: 11.10.2021