suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Tehostettu palveluasuminen

  • Palvelu
  • 10 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee iän, sairauden tai vammaisuuden perusteella apua ja tukea. Tehostetussa palveluasumisessa henkilökunnan tuki ja ohjaus ovat saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina. Palvelu toteutetaan pääsääntöisesti ryhmäkodeissa. Asumispalveluiden järjestämisen piiriin tullaan palvelutarvearvion ja palvelusuunnitelman tekemisen/ tarkistamisen kautta. Erilaisia asumisvaihtoehtoja arvioitaessa otetaan huomioon henkilön avun, ohjauksen ja hoidontarve.

65 vuotta täyttäneillä henkilöillä, jotka tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa ympärivuorokauden, eivätkä pärjää enää kotiin annettavien palveluiden turvin omassa kodissaan, on mahdollisuus palvelu- ja laitosasumiseen. Asukkaiden omatoimisuutta tuetaan tarjoamalla toimintakykyä ylläpitävää hoitoa lähtökohtana vanhuksen omat voimavarat. Palvelutaloissa on yhden ja kahden hengen huoneita, jotka kalustetaan omilla huonekaluilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kriteerit löytyvät erillisestä liitteestä.

Tausta ja lainsäädäntö

Tehostettua palveluasumista järjestetään niille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on sairauden, ikääntymisen tai vamman takia ympärivuorokautista. Tehostettu palveluasuminen voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista. Siihen kuuluu hoidon, huolenpidon ja ohjauksen lisäksi asukkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ulkoilu ja liikunta, ateria- ja vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä muut tarvittavat palvelut ympärivuorokautisesti.

Asukkaat voivat kalustaa asuntonsa itse. He maksavat asumisesta tehostetun palveluasumisen maksut, vuokran sekä muut asumis-, ruoka- ja lääkekulut. Tehostettua palveluasumista tarjoavat julkiset ja yksityiset palveluntuottajat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Palvelusta vastaaKeski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Alue Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Veteli
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Päivitetty: 21.9.2021