suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Tehostettu palveluasuminen ikäihmisille

  • Palvelu
  • Naantali
  • Julkinen palvelu

Asumispalvelut palvelutalossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa on tarkoitettu ikäihmisille, joiden kotona asuminen säännöllisen kotihoidon tukemana sekä muiden tukipalveluiden, päivätoiminnan sekä lyhytaikaishoidon turvin ei ole enää mahdollista. Ympärivuorokautinen hoito on aina viimeisin asumispalvelumuoto.

Ikäihmisen hoidon- ja palveluntarve selvitetään ja arvioidaan kokonaisvaltaisesti ennen ...

Toimi näin

Mikäli asiakas haluaa hakea asumispalveluita, tulee ottaa yhteys asiakasohjaajaan. Asiakasohjaaja kartoittaa palveluiden tarvetta yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Tehostetun palveluasumisen asukkaan hoidon ja hoivan tarpeen tulee olla ympärivuorokautista. Palvelu myönnetään palveluntarpeen arvioon perustuen sekä hakemuksen perusteella. Esityksen tehostetun palveluasumisen myöntämisestä tekee SAP-työryhmä (SAP = selvitys, arviointi, palveluohjaus).

Tausta ja lainsäädäntö

Ympärivuorokautista palveluasumista tarjoavassa paikassa voi asua, jos

  • hoidon ja huolenpidon tarve on sairauden, ikääntymisen tai vamman takia vuorokaudenajasta riippumatonta
  • hoitoa ja huolenpitoa ei ole mahdollista toteuttaa muuten.

Vammaisille henkilöille ympärivuorokautista palveluasumista voidaan järjestää myös kotiin.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista. Siihen kuuluvat hoidon, huolenpidon ja ohjauksen lisäksi asiakkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ulkoilu ja liikunta, ateria- ja vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä muut tarvittavat palvelut vuorokaudenajasta riippumatta.

Asiakas voi kalustaa asuntonsa itse. Asiakas maksaa ympärivuorokautisesta palveluasumisesta vuokran sekä kuukausimaksun, joka määritellään asiakkaan tulojen perusteella. Maksu sisältää ympärivuorokautiseen palveluasumiseen kuuluvat palvelut. Asiakas maksaa lisäksi lääkkeensä ja muut kulunsa (esim. hiusten leikkauksen). Ympärivuorokautista palveluasumista tarjoavat julkiset ja yksityiset palveluntuottajat.

Palvelun toteuttaa

Naantalin kaupunki

Palvelusta vastaa

Naantalin kaupunki
Tekstistä vastaa: Naantalin kaupunki
Päivitetty: 26.8.2022