suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Tehostettu palveluasuminen ikäihmisille

  • Palvelu
  • Naantali
  • Julkinen palvelu

Naantalin kaupunki tarjoaa tehostettua palveluasumista ikäihmisille, jotka eivät enää selviydy kotiin annettavien palvelujen tai omaishoidon turvin.

Tehostetun palveluasumisen yksiköissä toteutetaan kodinomaista ja kuntouttavaa ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa. Hoito ja hoiva perustuvat yhdessä asukkaan, hänen omaisensa ja omahoitajansa kanssa tehtyyn hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Toimintakyvyn pysymistä ja palautumista tuetaan muistia, sosiaalisuutta ja fyysistä toimintakykyä harjoittavalla ryhmätoiminnalla, kuntouttavalla hoitotyöllä ja yksilöllisellä kuntoutuksella.

Yksi tehostetun palveluasumisen muoto on tilapäishoito. Palvelu on tarkoitettu yli 65-vuotiaille kotona asuville henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt tai vaarassa heikentyä sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi. Tilapäishoidonosastolle voi tulla myös omaishoitajan vapaapäivien ajaksi.

Toimi näin

Tehostetun palveluasumisen myöntäminen perustuu hakemukseen ja palveluntarpeen arvioon. Hakemuksia saa kotihoidon asiakasohjaajalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Tehostetun palveluasumisen asukkaan hoidon ja hoivan tarpeen tulee olla ympärivuorokautista. Palvelu myönnetään palveluntarpeen arvioon perustuen sekä hakemuksen perusteella. Esityksen tehostetun palveluasumisen myöntämisestä tekee SAP-työryhmä (SAP = selvitys, arviointi, palveluohjaus).

Tilapäishoitojaksojen tarve, ajankohta ja kesto arvioidaan yksilöllisesti. Varaa jaksot kuntoutusohjaajan kautta.

Palvelu on maksullinen.

Asumispalvelumaksu peritään kotihoidon maksun mukaisesti, lisäksi peritään tukipalvelumaksut, joita ovat ateria-, hygienia- ja pyykkimaksu, sekä vuokra. Tilapäishoitojaksoilta peritään lyhytaikaisen laitoshoidon maksu, joka on 49,50 €/päivä.

Tausta ja lainsäädäntö

Tehostettua palveluasumista järjestetään niille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on sairauden, ikääntymisen tai vamman takia ympärivuorokautista. Tehostettu palveluasuminen voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista. Siihen kuuluu hoidon, huolenpidon ja ohjauksen lisäksi asukkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ulkoilu ja liikunta, ateria- ja vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä muut tarvittavat palvelut ympärivuorokautisesti.

Asukkaat voivat kalustaa asuntonsa itse. He maksavat asumisesta tehostetun palveluasumisen maksut, vuokran sekä muut asumis-, ruoka- ja lääkekulut. Tehostettua palveluasumista tarjoavat julkiset ja yksityiset palveluntuottajat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNaantalin kaupunki
Palvelusta vastaaNaantalin kaupunki
Alue Naantali
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Naantalin kaupunki
Päivitetty: 14.10.2020