suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Huittisten kaupunki

Tehostettu palveluasuminen

  • Palvelu
  • Huittinen
  • Julkinen palvelu

Tehostettu palveluasuminen perustuu yksilölliseen hoitosuunnitelmaan, jonka keskeisenä tavoitteena on asukkaan omatoimisuuden tukeminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä fyysisen ja psyykkisen terveydentilan edistäminen. Riittävien palvelujen turvin pyrimme siihen, että asukkaalla on koti loppuelämän ajaksi.

Asukkaalla on käytössään oma huone tai asunto sekä palvelukodin yhteisiä tiloja. Ammattitaitoinen henkilökunta tukee sekä ohjaa arkiaskareissa huomioiden jokaisen asukkaan yksilölliset mahdollisuudet, voimavarat, taipumukset ja halukkuuden erilaisiin tehtäviin.

Tehostettua palveluasumista järjestetään kaupungin omissa yksiköissä sekä palvelusetelillä yksityisillä palveluntuottajilla.

Toimi näin

Hakiessasi paikkaa tehostetusta palveluasumisesta sinun tai omaisesi tulee täyttää Hakemus asumispalveluihin –lomake, joka löytyy kunnan internetsivuilta (Ikäihmisten palvelut; Asumispalvelut). Hakemukset osoitetaan vanhustenhuollon johtajalle. Saatuamme hakemuksesi, laadimme kartoituksen hoidon ja huolenpidon kokonaistarpeestasi. Mikäli tarvitset neuvoja, ota yhteyttä kotiutushoitajaan, asumisyksikön esimieheen tai ikäihmisten neuvontapalvelupisteeseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Tehostetun palveluasumispaikan myöntämisen edellytyksenä on, ettei kotihoidon ja tukipalveluiden avulla enää kotona tulla toimeen eikä esim. perhehoito sovellu, vaan avun tarve on ympärivuorokautista.

Palveluasumista haetaan aina kirjallisesti. Hakemukset käsitellään SAS-työryhmässä, joka kokoontuu kerran kuukaudessa. Tämän jälkeen hakemuksesta tehdään myönteinen tai kielteinen viranhaltijapäätös.

Kun paikka yksiköstä vapautuu, se myönnetään sillä hetkellä eniten paikkaa tarvitsevalle, joten paikan saamista voi joutua odottamaan. Pyrimme kuitenkin tarjoamaan paikan kolmen kuukauden kuluessa ympärivuorokautisen hoidon tarpeen toteamisesta.

Palvelu on maksullinen.

Asiakasmaksu muodostuu asumisyksikkökohtaisista tukipalvelumaksuista (ateriat, hygienia ja turvapalvelu) sekä hoivapalvelumaksusta, joka on 85 % asiakkaan nettotuloista asumiskustannusten ja tukipalvelumaksujen ylittävältä osalta. Hoiva- ja tukipalvelumaksuja alennetaan tarvittaessa, jotta käyttövaraksi jää vähintään 180 €/kk.

Palvelussa on käytössä palveluseteli.

Huittisten kaupunki

Palveluseteli myönnetään vain yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon asumispalveluihin. Seteli on tarkoitettu asumispalvelujen hoivapalvelumaksuun.

Tausta ja lainsäädäntö

Tehostettua palveluasumista järjestetään niille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on sairauden, ikääntymisen tai vamman takia ympärivuorokautista. Tehostettu palveluasuminen voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista. Siihen kuuluu hoidon, huolenpidon ja ohjauksen lisäksi asukkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ulkoilu ja liikunta, ateria- ja vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä muut tarvittavat palvelut ympärivuorokautisesti.

Asukkaat voivat kalustaa asuntonsa itse. He maksavat asumisesta tehostetun palveluasumisen maksut, vuokran sekä muut asumis-, ruoka- ja lääkekulut. Tehostettua palveluasumista tarjoavat julkiset ja yksityiset palveluntuottajat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHuittisten kaupunki
Palvelusta vastaaHuittisten kaupunki
Alue Huittinen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Huittisten kaupunki
Päivitetty: 9.10.2020