suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Tehostettu palveluasuminen

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Mikäli ikäihmisellä on ympärivuorokautisen hoivan tarvetta, vaihtoehtona on asuminen ja avun saanti ympärivuorokautista hoivaa tarjoavassa yksikössä, mikäli hoidon tarvetta ei kyetä muutoin täyttämään.

Tehostettu palveluasuminen on asumista vuokrasuhteessa palvelukeskuksen yksikössä joko jaetussa asunnossa tai omassa asunnossa. Henkilökuntamme on yksikössä paikalla ympäri vuorokauden. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmiselle, joka tarvitsee runsaasti hoivaa ja huolenpitoa useissa henkilökohtaisissa asioissa vuorokauden kaikkina aikoina. Asukkaat maksavat hoitomaksun, joka määräytyy tulojen perusteella. Hoitomaksun ja vuokran lisäksi asukas maksaa mm. omat lääke-, ruoka- ja pesulakustannuksensa.

Ikäihmisen hoiva ja huolenpito perustuvat yksilölliseen palvelu-, hoito- ja kuntoutumissuunnitelmaan, joka laaditaan yhteistyössä ikäihmisen, omaisen ja henkilökunnan kanssa.

Toimi näin

Palvelun piiriin hakeudutaan oman alueen palveluohjauksen kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu perustuu aina palvelutarpeen arviointiin. Arvioinnin tukena käytetään erilaisia toimintakyky mittareita.

Palvelu on maksullinen.

Asiakkaalta palvelusta peritään hyvinvointikuntayhtymän määrittelemä maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Tehostettua palveluasumista järjestetään niille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on sairauden, ikääntymisen tai vamman takia ympärivuorokautista. Tehostettu palveluasuminen voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista. Siihen kuuluu hoidon, huolenpidon ja ohjauksen lisäksi asukkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ulkoilu ja liikunta, ateria- ja vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä muut tarvittavat palvelut ympärivuorokautisesti.

Asukkaat voivat kalustaa asuntonsa itse. He maksavat asumisesta tehostetun palveluasumisen maksut, vuokran sekä muut asumis-, ruoka- ja lääkekulut. Tehostettua palveluasumista tarjoavat julkiset ja yksityiset palveluntuottajat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaForssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Palvelusta vastaaForssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Alue Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Päivitetty: 8.11.2020