suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Täydentävä toimeentulotuki

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Täydentävä toimeentulotuki on tarkoitettu eri elämäntilanteista johtuviin menoihin, joihin ei voi saada perustoimeentulotukea Kelasta.

Täydentävää toimeentulotukea myönnetään menoihin, jotka aiheutuvat kuntalaisen tai hänen perheensä erityisistä tarpeista tai olosuhteista, jotka katsotaan tarpeellisiksi toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi.

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea Kelan kautta samalla hakemuksella, jolla haetaan perustoimeentulotukea. Tällöin Kela voi pyynnöstä välittää hakemuksesi Vantaan sosiaalitoimeen.

Mikäli päätös perustoimeentulotuesta on jo tehty hakukuukaudelle, täydentävää toimeentulotukea voi hakea suoraan Vantaan sosiaalitoimesta Maisa.fi-sovelluksen kautta. Täydentävän toimeentulotuen hakemuksen voi toimittaa myös osoitteeseen Täydentävän toimeentulotuen yksikkö, PL 6703, 01030 Vantaan kaupunki.

Tausta ja lainsäädäntö

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea haetaan kunnalta. Tuen tarkoituksena on turvata kuntalaisen toimeentulo ja edistää tämän itsenäistä suoriutumista. Tukea voi saada myös erityisiin tai poikkeuksellisiin tilanteisiin, kuten esimerkiksi lapsen syntymästä tai läheisen hautaamisesta koituviin kuluihin. Ehkäisevää tukea voi saada elämäntilanteen kohentamiseen välttämättömiksi katsottavista syistä. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi.

Hakijan tulee ensin hakea Kelasta päätös perustoimeentulotuesta. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea sekä myönteisen että kielteisen Kela-päätöksen perusteella. Hakemukset voi jättää Kelaan jo perustoimeentulotuen hakemisen yhteydessä, jolloin Kela toimittaa ne edelleen kuntaan.

Kunnan sosiaaliviranomainen tekee päätöksen seitsemän arkipäivän kuluessa, kiireellisissä tapauksissa jo hakemuksen jättämistä seuraavana arkipäivänä.

Laki toimeentulotuesta

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu vantaalaisille.

Tausta ja lainsäädäntö

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea haetaan kunnalta. Tuen tarkoituksena on turvata henkilön toimeentulo ja edistää tämän itsenäistä suoriutumista. Tukea voi saada myös erityisiin tai poikkeuksellisiin tilanteisiin, kuten esimerkiksi lapsen syntymästä tai läheisen hautaamisesta koituviin kuluihin. Ehkäisevää tukea voi saada elämäntilanteen kohentamiseen välttämättömiksi katsottavista syistä. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi.

Hakijan tulee ensin hakea Kelasta päätös perustoimeentulotuesta. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea sekä myönteisen että kielteisen Kela-päätöksen perusteella. Hakemukset voi jättää Kelaan jo perustoimeentulotuen hakemisen yhteydessä, jolloin Kela toimittaa ne edelleen kuntaan.

Kunnan sosiaaliviranomainen tekee päätöksen seitsemän arkipäivän kuluessa, kiireellisissä tapauksissa jo hakemuksen jättämistä seuraavana arkipäivänä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 21.10.2021