suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki

 • Palvelu
 • Naantali
 • Julkinen palvelu

Täydentävä toimeentulotuki

 • Voit saada täydentävää toimeentulotukea harkinnanvaraisesti sinun tai perheesi erityisistä tarpeista johtuviin menoihin.
 • Kun haet täydentävää toimeentulotukea, sinun tulee ensin hakea perustoimeentulotukea Kelasta, koska tukea ei voida myöntää ilman voimassaolevaa perustoimeentulotuen päätöstä. Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan myöntämäksi etuudeksi vuoden 2017 alussa.

Ehkäisevä toimeentulotuki

 • Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää sinun ja perheesi sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista, sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Sosiaalityöntekijä arvioi, käsitelläänkö asiasi täydentävänä vai ehkäisevänä toimeentulotukena.

Toimi näin

 • Hae täydentävää toimeentulotukea hakulomakkeella.

 • Ehkäisevään toimeentulotukeen ei ole erillistä hakulomaketta, vaan sinun tulee hakea täydentävää toimeentulotukea hakemuslomakkeella, minkä jälkeen sosiaalityöntekijä arvioi, käsitelläänkö hakemuksesi täydentävänä vai ehkäisevänä toimeentulotukena.

Kenelle ja millä ehdoin

Täydentävä toimeentulotuki

 • Täydentävään toimeentulotukeen oikeuttavina menoina otetaan huomioon sinun tai perheesi erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeellisiksi harkitut menot.
 • Sinun tai perheesi erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen saamista, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityisiä tarpeita. Poikkeuksellisesti voidaan ottaa huomioon myös toimeentulotuen perusosalla katettavia menoja.

Ehkäisevä toimeentulotuki

 • Ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään moniammatillisen tiimin arvioinnin perusteella ja pääsääntöisesti tuen myöntäminen on kertaluontoista.
 • Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa asumisesi turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteesi äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksiesi lieventämiseksi sekä muihin omatoimista suoriutumistasi edistäviin tarkoituksiin.
 • Ehkäisevä toimeentulotuki on riippumaton siitä, oletko sinä tai onko perheesi oikeutettu toimeentulotukilain tarkoittamaan toimeentulotukeen. Ehkäisevää tukea voidaan myöntää myös tilanteessa, jossa sinulla tai perheelläsi ei toimeentulotukilaskelman perusteella ole oikeutta perustoimeentulotukeen.

Tausta ja lainsäädäntö

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea haetaan kunnalta. Tuen tarkoituksena on turvata henkilön toimeentulo ja edistää tämän itsenäistä suoriutumista. Tukea voi saada myös erityisiin tai poikkeuksellisiin tilanteisiin, kuten esimerkiksi lapsen syntymästä tai läheisen hautaamisesta koituviin kuluihin. Ehkäisevää tukea voi saada elämäntilanteen kohentamiseen välttämättömiksi katsottavista syistä. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi.

Hakijan tulee ensin hakea Kelasta päätös perustoimeentulotuesta. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea sekä myönteisen että kielteisen Kela-päätöksen perusteella. Hakemukset voi jättää Kelaan jo perustoimeentulotuen hakemisen yhteydessä, jolloin Kela toimittaa ne edelleen kuntaan.

Kunnan sosiaaliviranomainen tekee päätöksen seitsemän arkipäivän kuluessa, kiireellisissä tapauksissa jo hakemuksen jättämistä seuraavana arkipäivänä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNaantalin kaupunki
Palvelusta vastaaNaantalin kaupunki
Alue Naantali
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Naantalin kaupunki
Päivitetty: 24.3.2021