suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Marttilan kunta

Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki

  • Palvelu
  • Marttila
  • Julkinen palvelu

Hakijan tulee ensin hakea Kelasta päätös perustoimeentulotuesta. Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea haetaan kunnalta. Hakemukset voi jättää Kelaan jo perustoimeentulotuen hakemisen yhteydessä, jolloin Kela toimittaa ne edelleen kuntaan.

Täydentävään toimeentulotukeen sisältyvät erityismenot, joita ovat:

- erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat ylimääräiset asumismenot

- erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuvat menot (esim. pitkäaikaisesta toimeentulotuen saamisesta ja pitkäaikaisesta tai vaikeasta sairaudesta aiheutuvat menot sekä lasten harrastusmenot).

Ehkäisevää toimeentulotukea voi saada elämäntilanteen kohentamiseen välttämättömiksi katsottavista syistä. Tuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta, omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä sekä pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Ehkäisevä toimeentulotuki on kertaluonteista ja tilapäistä.

Toimi näin

Hakijan tulee ensin hakea Kelasta päätös perustoimeentulotuesta.

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea haetaan kunnalta toimittamalla hakemuslomake sosiaalitoimistoon. Hakemukset voi myös jättää Kelaan jo perustoimeentulotuen hakemisen yhteydessä, jolloin Kela toimittaa ne edelleen kuntaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Kunta voi myöntää harkinnanvaraista täydentävää toimeentulotukea sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata. Ennen kuin kunta voi tehdä päätöksen täydentävästä toimeentulotuesta, sinulla on oltava Kelan päätös perustoimeentulotuesta, joka tulee toimittaa täydentävän hakemuksen liitteenä.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea haetaan kunnalta. Tuen tarkoituksena on turvata henkilön toimeentulo ja edistää tämän itsenäistä suoriutumista. Tukea voi saada myös erityisiin tai poikkeuksellisiin tilanteisiin, kuten esimerkiksi lapsen syntymästä tai läheisen hautaamisesta koituviin kuluihin. Ehkäisevää tukea voi saada elämäntilanteen kohentamiseen välttämättömiksi katsottavista syistä. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi.

Hakijan tulee ensin hakea Kelasta päätös perustoimeentulotuesta. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea sekä myönteisen että kielteisen Kela-päätöksen perusteella. Hakemukset voi jättää Kelaan jo perustoimeentulotuen hakemisen yhteydessä, jolloin Kela toimittaa ne edelleen kuntaan.

Kunnan sosiaaliviranomainen tekee päätöksen seitsemän arkipäivän kuluessa, kiireellisissä tapauksissa jo hakemuksen jättämistä seuraavana arkipäivänä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMarttilan kunta
Palvelusta vastaaMarttilan kunta
Alue Marttila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Marttilan kunta
Päivitetty: 23.3.2022