suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Helsingin kaupunki

Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki

Kenelle ja millä ehdoin

Toimeentulotuki on viimesijainen sosiaaliturvaetuus, ja on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi taloudellisissa vaikeuksissa oleville henkilölle tai perheelle.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen perustuu Lakiin toimeentulotuesta.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Tausta ja lainsäädäntö

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea haetaan kunnalta. Tuen tarkoituksena on turvata henkilön toimeentulo ja edistää tämän itsenäistä suoriutumista. Tukea voi saada myös erityisiin tai poikkeuksellisiin tilanteisiin, kuten esimerkiksi lapsen syntymästä tai läheisen hautaamisesta koituviin kuluihin. Ehkäisevää tukea voi saada elämäntilanteen kohentamiseen välttämättömiksi katsottavista syistä. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi.

Hakijan tulee ensin hakea Kelasta päätös perustoimeentulotuesta. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea sekä myönteisen että kielteisen Kela-päätöksen perusteella. Hakemukset voi jättää Kelaan jo perustoimeentulotuen hakemisen yhteydessä, jolloin Kela toimittaa ne edelleen kuntaan.

Kunnan sosiaaliviranomainen tekee päätöksen seitsemän arkipäivän kuluessa, kiireellisissä tapauksissa jo hakemuksen jättämistä seuraavana arkipäivänä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaHelsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Helsingin kaupunki
Päivitetty: 25.10.2020