suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tulli

Tavaroiden tullausarvon yksinkertaistuslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Unioniin tuotavien tavaroiden tullausarvon määrittämistä koskevasta pääsäännöstä voidaan erityistilanteissa poiketa ja määritellä tullausarvo yksinkertaistetulla tavalla.

Lupa voidaan myöntää, kun tavanomainen tullausarvon määrittely aiheuttaisi kyseisissä olosuhteissa kohtuuttomia hallinnollisia kustannuksia ja määritetty tullausarvo ei poikkeaisi merkittävästi ilman lupaa määritetystä tullausarvosta.

Yritykselle voidaan perustelluista syistä myöntää lupa alla lueteltujen määrien vahvistamiselle erityisten perusteiden mukaan, jos kyseiset määrät eivät ole laskettavissa sinä päivänä, jona tulli- ilmoitus hyväksytään:

  • tavarasta tosiasiallisesti maksettu tai maksettava hinta
  • kauppahintaan lisättävät erät ja tullausarvoon kuulumattomat erät.

Luvan saanti edellyttää muun muassa:

  • ettei yritys ole syyllistynyt tulli- tai verolain vakavaan rikkomiseen
  • yrityksellä on kirjallisesti kuvattuna kaupallinen- ja kirjanpitojärjestelmänsä
  • yrityksen sisäinen valvonta on hyväksyttävällä tasolla.

Lupa myönnetään suomen tai ruotsin kielellä.

Toimi näin

Ohjeet luvan hakemiseen löytyvät Tullin verkkosivujen Luvat-osiosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Käsittelyaika

Lupahakemus käsitellään 120 päivässä hakemuksen hyväksymisestä käsittelyyn. Hakemus hyväksytään käsittelyyn, kun siinä on kaikki päätöksen tekemiseen tarvittavat tiedot eli hakemus on kaikilta osin täytetty ja sen mukana on tarvittavat liitteet.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTulli
Palvelusta vastaaTulli
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Tulli
Päivitetty: 6.2.2020