suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Poliisi

Tavara-arpajaislupa.

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Tavara-arpajaisten järjestäminen on luvanvaraista.

Tavara-arpajaislupaviranomaisia ovat poliisilaitokset ja Poliisihallitus. Poliisilaitos voi myöntää tavara-arpajaisluvan omalle toimialueelleen. Poliisihallitus voi myöntää tavara-arpajaisluvan silloin, kun arpoja on tarkoitus myydä yhden poliisilaitoksen aluetta laajemmalla alueella.

Toimi näin

Tavara-arpajaislupaa haetaan toimittamalla poliisille kirjallinen hakemus. Hakemus tulee täyttää huolellisesti ja vaadittavat liitteet ovat pakollisia. (Valtioneuvoston asetus arpajaisista). Toimintaohjeiden laiminlyöminen hidastuttaa hakemuksen käsittelyä.

Lupahakemukseen liitetään:

• Toimintakertomus tai muu selvitys siitä, että luvan hakija on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi. Toimintakertomus on ensisijainen liite. Muuta selvitystä voidaan antaa, jos toimintakertomusta ei ole. Selvitä tällöin myös syy tähän.

• Ote tavara-arpajaisten toimeenpanoa koskevasta pöytäkirjasta. Tällä tarkoitetaan kokouspöytäkirjanotetta siitä kokouksesta, jossa tavara-arpajaisten järjestämisestä on tehty päätös.

• Jäljennös viimeksi hyväksytystä tilinpäätöksestä. Tilinpäätökseen sisältyy myös tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto.

• Jäljennös yhteisön tai säätiön säännöistä.

• Yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteriote / ote julkisoikeudellisen yhdistyksen ylläpitämästä rekisteristä. Ote saa olla enintään kolme kuukautta vanha, laskettuna lupahakemuksen päiväyksestä.

Jos tavara-arpajaisten järjestämisessä halutaan käyttää erillistä käytännön toimeenpanijaa, tulee lupahakemukseen liittää myös selvitys siitä, että käytännön toimeenpanijaksi haettava täyttää tehtävään asetettavaa koskevat edellytykset. Selvityksenä annetaan yritysmuodosta riippuen holhousrekisteriote, konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteriote ja liiketoimintakieltorekisteriote.

Lupaviranomainen voi tarvittaessa pyytää myös muita selvityksiä hakemukseen tai sen liitteisiin liittyen.

Lisätietoja tavara-arpajaisten järjestämisestä ja tavara-arpajaisluvan hakemisesta löytyy poliisin verkkosivuilta. Sivuilla löytyy myös tulostettava tavara-arpajaislupahakemuslomake sekä tavara-arpajaistilityslomake.

Kenelle ja millä ehdoin

Tavara-arpajaislupa voidaan myöntää yhteisölle tai säätiölle, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus. Tavara-arpajaislupaa ei siten voida myöntää esim. liiketoimintaa harjoittavalle yritykselle tai yksityishenkilölle. Tavara-arpajaisten tuotto on käytettävä yleishyödylliseen toimintaan. Tavara-arpajaiset tulee siis pyrkiä järjestämään siten, että ne tuottavat tuloa yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Tavara-arpajaisissa tulee voittojen yhteenlasketun arvon olla vähintään 35 % arpojen yhteenlasketusta myyntihinnasta. Pienimmän voiton arvon on oltava vähintään yhtä suuri kuin yhden arvan hinta.

Tavara-arpajaisista on tehtävä tilitys luvan voimassaolon päättymisen jälkeen. Jos hakijalla on ollut tavara-arpajaislupa myös aiemmin, uutta lupaa ei myönnetä jos tilitys on laiminlyöty


Määräaika

Lupahakemus liitteineen tulee toimittaa poliisille hyvissä ajoin ennen aiottua tavara-arpajaisten järjestämistä.

Voimassaoloaika

Lupa voidaan myöntää enintään 12 kuukaudeksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Poliisi

Palvelusta vastaa

Poliisi
Tekstistä vastaa: Poliisi
Päivitetty: 17.6.2022