suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Euran kunta

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kiinteistölle, joka ei ole liittynyt yleiseen jätevesiviemäriin eikä myöskään ole hakenut vapautusta liittymisvelvoitteesta, voidaan hakea poikkeamislupaa enintään viideksi vuodeksi. Lupa poiketa jäteveden käsittelyvaatimuksista voidaan myöntää, jos asukas on iäkäs tai hänellä on terveyteen, talouteen tai elämäntilanteeseen liittyvät erityiset perusteet hakemukselle. Luvan edellytys on, että jätevesistä aiheutuva ympäristökuorma on hyvin vähäinen. 

Poikkeusta haetaan kunnan ympäristöviranomaisilta. Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistö alkaa tuottaa aiempaa enemmän jätevesiä, kiinteistö myydään tai sen haltija vaihtuu muusta syystä.

Toimi näin

Täyttäkää vapaushakemuksen jokainen kohta huolellisesti. Jokaisesta vesipisteitä ja viemäreitä sisältävästä rakennuksesta on täytettävä oma hakemus. Täytetty hakemus toimitetaan Pyhäjärviseudun ympäristötoimistoon.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Perustiedot

Muut vastuuorganisaatiotSäkylän kunta
Palvelusta vastaaEuran kunta
Alue Eura, Säkylä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Euran kunta
Päivitetty: 1.9.2021