suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Talous- ja uimavedet

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Talousvesi

Talousveden tulee täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) laatuvaatimukset ja -suositukset. Verkostoveden laatua valvotaan valvontaohjelman mukaisilla näytteenotoilla. Vesinäytteenoton lisäksi vesilaitoksille tehdään tarkastuksia, joilla varmistetaan asianmukaiset olosuhteet sekä vesilaitoksen toimintavalmius häiriötilanteissa.

Kaivovesi

Kaivovedet eivät kuulu säännöllisen valvonnan piiriin. Kaivovedet kannattaa tutkituttaa kuitenkin muutaman vuoden välein, koska kaivorakenteiden rikkoutumiset ja runsaat pintavesivalunnat voivat heikentää kaivon vedenlaatua. Asukas voi ottaa näytteen itse ja toimittaa sen laboratorioon. Näytteenotto-ohjeita ja vesinäytepulloja voi kysyä oman alueen terveystarkastajalta tai näytteen tutkivalta laboratoriolta.

Uimavesi

Terveysvalvonnan tehtäviin kuuluu yleisten uimarantojen vedenlaadun valvonta. Suurilta uimarannoilta vesinäyte otetaan ennen uimakauden alkua ja kolme kertaa uimakauden aikana: Paltaniemi ja Kesäniemi Kajaanissa, Hiukka Sotkamossa ja Jätkänpuisto Ämmänsaaressa.

Pienempiä yleisiä uimarantoja, joita terveydensuojeluviranomainen säännöllisesti valvoo, on alueen kunnissa yhteensä 25. Myös niistä otetaan vesinäytteitä uimakauden aikana kuukausittain.

Vedenlaatuongelmien ilmetessä asiasta tiedotetaan uimarannan ilmoitustaululla. Jos ongelmat ovat niin suuria, että niistä voi aiheutua terveyshaittaa, uimaranta asetetaan käyttökieltoon.

Uima-allasvesi

Uimahallien, kylpylöiden ja yleisessä tai hoitokäytössä olevien uima-altaiden vedenlaatua seurataan säännöllisesti. Vesinäytteenottokertojen lukumäärä vaihtelee käyttäjämäärien mukaan. Allasvesistä tutkitaan noin kymmentä eri muuttujaa, mm. veden klooripitoisuutta ja mikrobiologista laatua. Viranomaisvalvonnan lisäksi myös laitoksen ylläpitäjät seuraavat omana käyttötarkkailunaan altaiden vedenlaatua.

Toimi näin

Hyvälaatuinen talousvesi ei saa sisältää haitallisia mikrobeja eikä orgaanisia tai epäorgaanisia aineita. Hyvä talousvesi on myös hyvänmakuista, hajutonta, väritöntä ja kirkasta.

Yksityisen talousvesikaivon tutkimuksista vastaa kaivon omistaja. Tarkasta kaivon kunto vuosittain ja varmista veden laatu laboratoriotutkimuksella esimerkiksi kolmen vuoden välein. Terveystarkastajalta voit kysyä ohjeita vesinäytteiden ottamiseksi sekä tarvittaessa neuvoja kaivon puhdistamiseksi tai kunnostamiseksi.

Verkostovedestä vastaa vesihuoltolaitos. Ilmoita havaitsemastasi poikkeuksellisesta mausta, väristä tai hajusta vesilaitokselle ja/tai terveystarkastajalle.

Vesinäytetutkimuksia tekee esimerkiksi Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy.

Epäillessäsi uimarannalla olevan sinilevää, ilmoita siitä terveystarkastajalle. Älä ui sinileväisessä vedessä, äläkä käytä sitä esimerkiksi saunavetenä. Muista sinilevähavainnoista voit ilmoittaa esimerkiksi verkossa Järviwikiin.

Tuorein vedenlaatutieto löytyy uimarantojen ilmoitustaululta.

Uima-allasveden tutkimustulokset ovat esillä uimahallin ilmoitustaululla.

Näin ehkäiset uimavedestä aiheutuvia epidemioita

• Älä juo järvi- tai jokivettä. Pintavedet eivät ole koskaan juomakelpoisia.

• Huolehdi hygieniasta. Mm. pienen lapsen pyllyn pesu rantavedessä vaipanvaihdon yhteydessä voi levittää norovirusta.

• Huolehdi käsien pesusta WC-käynnin yhteydessä.

• Älä mene uimaan vatsataudissa tai heti sen jälkeen, jotta et levitä tautia.

Lisätietoja veden laadun valvonnasta saat terveystarkastajalta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 28.4.2021