suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Talletus aluehallintovirastoon

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Palvelu on tarkoitettu henkilölle, yhteisölle tai viranomaiselle, joka on suoritusvelvollinen. Suoritusvelvollisuus tarkoittaa, että olet velvollinen maksamaan korvauksen, maksun tai muun saatavan sille taholle, jolle maksu kuuluu.

Se, jolle maksu kuuluu, on velkoja.

Maksun suorittaminen velkojalle ei ole aina mahdollista. Velkoja voi kieltäytyä ottamasta vastaan suoritusta tai sitten on jokin muu syy, kuten sairaus tai poissaolo, joka estää suorituksen. Tilanne voi myös olla se, että rahoja vaatii kaksi eri tahoa eikä ole tiedossa, kumpi on oikea saaja.

Palvelu on myös tarkoitettu tilanteeseen, jossa suoritusvelvollinen ei tiedä eikä ole velvollinen tietämään kenelle maksu tai muu suoritus kuuluu.

Tallettamalla korvaus, maksu tai muu saatava aluehallintovirastoon vapaudut suoritusvelvollisuudestasi. Myös koronmaksu katkeaa.

Yleensä aluehallintovirastoon talletettava maksu on rahaa. Talletus voi olla myös arvopapereita tai arvo-osuuksia.

Lunastusmenettelyyn perustuvat maksutalletukset:

Lunastustoimituksen suorittaa maanmittauslaitos. Lunastustoimituksessa voidaan määrätä, että korvaus kiinteistön omistajalle pitää tallettaa aluehallintovirastoon. Korvaus voidaan määrätä talletettavaksi monesta eri syystä, esimerkiksi omistusoikeuden epäselvyyden vuoksi. Jos olet lunastanut vesijättömaata ja lunastuskorvauksen saaja on ns. järjestäytymätön osakaskunta, korvaus on määrätty talletettavaksi aluehallintovirastoon.

Tallettamisessa noudatetaan samaa menettelyä kuin maksutalletuslain mukaisissa

Toimi näin

Tee hakemus verkkoasioinnissa, aluehallintoviraston lomakkeella tai vapaamuotoisesti.

Talletus muodostuu kahdesta osasta:

• maksa talletettavat rahat aluehallintoviraston tilille

• lähetä talletushakemus aluehallintovirastolle

Talleta varat siihen aluehallintovirastoon, jonka toimialueella maksu tai muu suoritus,

esimerkiksi arvopaperien luovutus, pitää hoitaa.

Oikea aluehallintovirasto tallettamiseen on siis joko

• varojen saajan (varoihin oikeutetun) kotipaikan aluehallintovirasto

• kiinteistön sijaintikunnan aluehallintovirasto tai

• yhtiön kotipaikan aluehallintovirasto

Kunnan nimen perusteella löydät toimivaltainen aluehallintovirasto.

Aluehallintovirastojen tilinumerot ja yhteystiedot löytyvät talletuslomakkeesta.

Jos, et tiedä, mikä on oikea aluehallintovirasto, voit pyytää lisäohjeita sähköpostitse tai puhelimitse.

Perustele hakemuksessasi, miksi sinulla on tarve tallettaa varoja aluehallintovirastoon. Mikä on tallettamisen syy ja peruste? Lomakkeesta löydät valikoiman eri perusteista tallettamiselle.

• Maksunsaaja on kieltäytynyt ottamasta suoritusta vastaan (Lisätieto -kohdassa kerrot miten kieltäytyminen on ilmennyt)

• Maksua ei voi suorittaa vastaanottajan poissaolon, sairauden tai muun syyn (minkä?) vuoksi (Lisätieto -kohdassa kerrot tarkemmin)

• Tallettajana sinä et tiedä kenelle suoritus olisi toimitettava, (Lisätieto -kohdassa kerrot ketkä ovat mahdollisia suoritukseen oikeutettuja?

• Muu syy (esimerkiksi jos talletus perustuu lunastusmenettelyyn)

Kerro myös kaikki mahdolliset lisätiedot.

Toimita hakemuksen liitteet, esimerkiksi toimituspöytäkirja, perinnönjakokirja tai muu asiakirja, josta tallettajan suoritusvelvollisuus ilmenee. Helpotat hakemuksesi käsittelyä, jos toimitat liitteet heti talletushakemuksen yhteydessä.

Kun maksat varat aluehallintoviraston tilille, kirjoita ’talletus’ tai toimituksen numero viesti-kenttään. Maksutositetta ei tarvitse liittää hakemukseen.

Kerro kenelle talletus kuuluu (kuka saa nostaa varat). Jos saajia on useita, sinun tulee toimittaa erittely, jossa erittelet maksun saajat ja heidän osuutensa talletuksesta. Tarkista, että erittelyn rahasummat täsmäävät.

Talletetut varat maksetaan hakemuksesta niiden saajille erittelyn mukaan (ellei muutoksia).

Kerro myös

•mahdolliset ulosmaksuehdot

•takaisinnosto eli pidättääkö tallettaja oikeuden ottaa talletus takaisin ennen kuin 10 vuotta kulunut

• mahdollinen erillinen laskutusosoite ja oma viitetieto.

Kenelle ja millä ehdoin

Varallisuuden tallettaminen aluehallintovirastoon koskee vain tilannetta, jossa suoritusvelvollisuutta ei muuten voida täyttää.

Tallettamiselle pitää aina olla jokin laissa säädetty peruste.

Toisen puolesta asioimiseen tarvitaan valtuutus (valtakirja).

Tallettaja maksaa tallettamisesta perittävän käsittelymaksun (ei maksun saaja).

Palvelussa on kysymys velallisen (suoritusvelvollisen) oikeussuojasta ja se tulee kysymykseen vain tilanteessa, jossa velallinen ei pysty maksamaan rahoja niiden saajalle.

Talletusaika on kymmenen vuotta.

Tallettaja ei vapaudu velvollisuudestaan suorittaa maksu tai muu suoritus, jos tallettaja takaisinnosto-oikeuden nojalla on ottanut talletuksen takaisin ennen kuin kymmenen vuotta on kulunut tallettamisesta.

Kun yksitoista vuotta on kulunut tallettamisesta, menevät talletetut, nostamatta olevat varat valtiolle.

Eräissä laeissa on kielletty asettamasta takaisinnostoehtoa, kuten osakeyhtiölain 18 luvun 11 §:ssä.

Palvelu on maksullinen.

Käsittelymaksu on 200 euroa, jos talletuksesta tehdään enintään kaksi ulosmaksua. Jos talletuksesta tehdään enemmän kuin kaksi ulosmaksua, lisäämme summaan käsittelykuluja. Työtunnin hinta on 66 euroa. Tallettamisesta perittävä summa peruu valtion maksuperustelakiin ja sen nojalla annettuun asetukseen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 7.2.2022