suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Talletuksen nosto aluehallintovirastosta

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Palvelu on tarkoitettu henkilölle, yhteisölle tai viranomaiselle, jolla on oikeus nostaa aluehallintovirastoon talletettuja varoja.

Talletus voi olla rahaa, arvopapereita tai arvo-osuuksia.

Tallettaja on se, joka on ollut suoritusvelvollinen (velallinen). Jos tallettaja on lain mukaan ollut velvollinen tai muusta lakiin perustuvasta syystä, tallettanut varallisuutta aluehallintoviraston haltuu ...

Toimi näin

Tee hakemus talletuksen nostamiseksi. Voit tehdä hakemuksen verkkoasioinnissa, täyttämällä lomakkeen tai vapaamuotoisesti. Vapaamuotoisen hakemuksen voit tehdä paperille tai sähköpostitse.

Nostohakemuksessa pitää olla seuraavat tiedot:

•hakija (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, mahdolliset asiamiestiedot)

•onko asiassa asiamiestä tai yhteyshenkilöä (kyllä/ei)

•varojen tallettaja, asian diaarinumero tai milloin talletus on tehty

•tarvittaessa selvitys oikeudestaan nostaa varoja

•tilitiedot maksatusta varten (tilinhaltija ja tilinumero)

•suostumus asian sähköiseen käsittelyyn (kyllä/ei)

Jos hakemuksesi liittyy omistamaasi kiinteistöön, kerro aina kiinteistötunnus.

Jos talletus on lunastuskorvaus yhteisestä maa- tai vesialueesta, esimerkiksi vesijättömaasta, saatat olla oikeutettu nostamaan omistamasi kiinteistön osuuden talletetusta lunastuskorvauksesta. Kerro hakemuksessasi kiinteistön (tai kiinteistöjen) kiinteistötunnus ja haettava osuus korvauksesta, jos se on tiedossasi. Lisätietona on hyvä ilmoittaa lunastustoimituksen numero ja tallettajan (lunastajan) nimi.

Lähetä nostohakemus siihen aluehallintovirastoon, johon talletus on tehty. Asian vireilletulon varmistamiseksi suosittelemme käyttämään kirjaamojen sähköpostia henkilökohtaisen sähköpostin sijaan.

Huomaa, että tavallisella sähköpostilla lähetetty viesti ei kulje tietoverkossa suojatussa muodossa, joten salassa pidettävien tietojen tietoturva voi vaarantua. Käytä aina suojattua sähkö-postiyhteyttä, kun lähetät aineistoa, joka sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia tietoja.

Turvasähköpostipalvelun kautta voi toimittaa myös isokokoisia liitteitä. Huomioi, että suojattu yhteys toimii vain oheisessa osoitteessa: turvasähköposti (https://turvaviesti.avi.fi/)

Aluehallintovirastojen kirjaamoiden yhteystiedot löydät oikean palstan linkeistä.

Teemme hakemuksessa saamiemme tietojen perusteella päätöksen siitä, onko hakijalla oikeus nostaa talletetut varat. Toimitamme päätöksen hakijalle tai hänen asiamiehelleen.

Talletuksen takaisin nostaminen määräajan päättymisen jälkeen

Maksutalletuslain nojalla tallettajalla on oikeus vaatia tallettamiaan varoja takaisin kymmenen vuoden kuluttua talletuksesta. Tällainen takaisinnostovaatimus on tehtävä vuoden kuluessa kymmenen vuoden määräajan päättymisestä lukien. Mikäli tallettaja ei esitä vaatimusta talletuksen nostosta määräajassa, varat tai muu talletettu omaisuus tuloutetaan valtiolle.

Kenelle ja millä ehdoin

Verkkoasiointi vaatii tunnistautumisen.

Toisen puolesta asioimiseen tarvitaan valtuutus (valtakirja).

Jos asioit toisen henkilön puolesta ja valtuuttaja on toimittanut sähköisen valtakirjan aluehallintovirastoon, ilmoita valtakirjan asioinnin tunniste.

Asiointitunnisteen saat valtuuttajalta, jos valtuutus tehtiin aluehallintoviraston sähköisellä valtakirjalomakkeella.

Tallettaja ei vapaudu velvollisuudestaan suorittaa maksu tai muu suoritus, jos hän takaisin-nosto-oikeuden nojalla on ottanut talletuksen takaisin ennen kuin kymmenen vuotta on kulunut tallettamisesta.

Määräaika

Varoja säilytetään maksutalletuslain 7 §:n nojalla aluehallintovirastossa 10 vuotta varojen saajan lukuun.

Tallettajalla on oikeus nostaa vielä nostamatta oleva talletus takaisin kymmenen vuoden kuluttua tallettamisesta. Tallettajalla on takaisinnosto-oikeus, vaikka tallettaja ei olisikaan pidättänyt oikeutta nostaa varat takaisin.

Tallettajan on itse tehtävä varojen palautusta koskeva vaatimus vuoden kuluessa tallettamiselle varatun määräajan päättymisestä. Käytännössä siis varojen palautusta koskeva vaatimus on tehtävä 11. vuotena tallettamisesta. Mikäli talletettuja varoja eivät talletukseen oikeutetut ole nostaneet, eikä tallettaja vaadi niitä itselleen, talletetut varat siirtyvät valtiolle.

Kun yksitoista vuotta on kulunut tallettamisesta, tulouttaa aluehallintovirasto nostamatta olevat varat valtiolle.

Käsittelyaika

Noin 1 kuukausi

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Aluehallintovirasto

Palvelusta vastaa

Aluehallintovirasto
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 10.5.2021