suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio: Tuusulan kunta

Taiteen perusopetus

  • Palvelu
  • Tuusula
  • Julkinen palvelu
Alue: Tuusula
Palvelun kielet: suomi, englanti

Tuusulan kunta järjestää taiteen perusopetusta Lasten ja nuorten kuvataidekoulussa. Tuusulassa taiteen perusopetusta antavat myös muut toimijat; musiikissa Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto, tanssissa Keski-Uudenmaan tanssiopisto ja käsitöissä Taito käsityö- ja muotoilukoulu Helmi.

Tuusulan kansalaisopiston yhteydessä toimiva Tuusulan lasten ja nuorten kuvataidekoulu antaa laajan oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta 4-20-vuotiaille lapsille ja nuorille. Kuvataidekoulun tilat sijaitsevat Rykmentinpuiston ruokalarakennuksessa 48.

Kuvataidekoulussa opiskelee lukuvuosittain n. 250 oppilasta Hyrylän ja Kellokosken opetuspisteissä. Koko lukuvuoden jatkuvan viikko-opetuksen lisäksi kuvataidekoulu järjestää lasten ja nuorten kuvataiteen viikonloppu- ja kesäkursseja.

Kuvataidekoulussa kuvataiteen ilmiöihin tutustutaan laaja-alaisesti monipuolisen kaksi- ja kolmiulotteisen työskentelyn kautta. Opiskeltavia asioita ovat mm. piirustuksen ja maalauksen materiaalit ja tekniikat, sarjakuva, keramiikka ja kuvanveisto, taidegrafiikka sekä arkkitehtuuri ja muotoilu.

Opetuksen perustana ovat valtakunnalliset taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet sekä koulun oma opetussuunnitelma.

Laajan oppimäärän mukainen taiteen perusopetus (1300 t) takaa mahdollisuuden opiskella kuvataidetta pitkäjänteisesti. Kuvataidekoulun opinnot jakautuvat oppilaan ikäkauden mukaan varhaisiän opintoihin, perusopintoihin sekä syventäviin opintoihin. Syventävien opintojen lopulla oppilas voi tehdä päättötyön.

Kuvataidekoulun opetuksessa huomioidaan oppilaan ikäkausi sekä omat taipumukset ja kiinnostuksen kohteet. Opintojen tavoitteena on kasvattaa oppilaita nauttimaan taiteista ja innostaa heitä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen ja antaa valmiuksia taidealojen jatko-opintoihin.

Kuvataidekoulun opettajat ovat kuvataideopetuksen ammattilaisia.


Toimi näin

Ilmoittautuminen vapaille paikoille ilmoittautumisjärjestyksessä Tuusulan kansalaisopiston toimiston kautta.


Kenelle ja millä ehdoin

Oppilaaksi ottamisesta päättää koulutuksen järjestäjä. Oppilaaksi pyritään usein pääsykokeissa, mutta se voi myös olla kaikille avointa.

Tuusulan lasten ja nuorten kuvataidekoulu on tarkoitettu 4-20-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Palvelu on maksullinen.

Oppilailta voidaan periä opetuksesta kohtuullisia maksuja.

Ajantasaiset lukukausimaksut ovat löydettävissä Tuusulan Lasten ja nuorten kuvataidekoulun verkkosivuilta ja Tuusulan kansalaisopiston sähköisestä kurssitarjonnasta.


Tausta ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Se on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta, jota järjestetään taideoppilaitoksissa sekä kansalaisopistoissa.

Taiteen perusopetuksessa opiskelija saa valmiuksia ilmaista itseään taiteen keinoin ja halutessaan hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opetusta voivat järjestää kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt ja valtion oppilaitokset. Opetus perustuu yhdeksään taiteenalalla valtakunnalliseen yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin.


Palvelun toteuttaa: 
Tuusulan kunta