suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mikkelin kaupunki

Taiteen perusopetus

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Taiteen perusopetuksen tehtävänä on antaa mahdollisimman monelle kokemuksia taiteesta ja taiteellisesta työskentelystä. Opetus sisältää myös yleissivistäviä tavoitteita, joiden on tarkoitus tukea oppilaan henkistä kasvua ja luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Kaikissa taideaineissa annetaan yleisen oppimäärän mukaista opetusta.

Taiteen perusopetukseen valittu oppilas on oikeutettu jatkamaan opintoja, kunnes yleinen oppimäärä on suoritettu. Oppimäärä on mahdollista suorittaa 4–5 vuodessa. Opetus on tavoitteellista ja vuosittaisena jatkuvaa. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laajuus on yhteensä 500 tuntia. Opintojen laajuuden laskennallisena perustana on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia.

Mikkelin kansalaisopisto järjestää taiteen peruopetusta musiikissa, kuvataitaiteissa ja näyttämötaiteissa.

Musiikkiopintojen aikana opit soittamaan tai laulamaan ja pääset osallistumaan yhteismusisointiin sekä yhdessä toteutettaviin musiikkitapahtumiin. Monipuolisen musiikin tekemisen lisäksi sinulla on mahdollisuus opiskella musiikin teoriaa ja muita musiikkiaineita. Taiteen perusopetuksen mukaista musiikin opetusta on tarjolla pianonsoitossa Mikkelissä ja Ristiinassa. Pianon rinnalle voit valita lisäksi musiikin teoriaa, jonka opetus toteutetaan yhteistyössä Mikkelin musiikkiopiston kanssa.

Kuvataiteiden perusopetusta annetaan Mikkelin kansalaisopistossa yleisen oppimäärän mukaan lapsille, nuorille ja aikuisille. Opiskelijaa ohjataan ilmaisemaan itseään kuvataiteen eri keinoin ja käyttämään monipuolisesti eri materiaaleja ja tekniikoita. Opetuksessa keskeistä on taiteen tekemisen ja kokemisen ilo.

Teatteritaiteeseen pääsee parhaiten perehtymään tekemällä, ja siksi jokainen taiteen perusopetuksen ryhmä valmistaa opetuskauden aikana näytelmän. Oppilaat pääsevät myös tutustumaan teatteritaiteiden osa-alueisiin: dramaturgiaan, lavastukseen ja valo- ja äänisuunnitteluun. Varsinkin syyskautena tehdään myös harjoituksia, jotka vahvistavat oppilaan taitoja havaita ja ilmaista.

Toimi näin

Ilmoittaudu kursseille etukäteen sähköisesti kansalaisopiston kotisivuilla, puhelimitse tai paikan päällä toimistossa.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilaaksi ottamisesta päättää koulutuksen järjestäjä. Oppilaaksi pyritään usein pääsykokeissa, mutta se voi myös olla kaikille avointa.

Palveluiden käyttö vaatii ilmoittautumista. Palvelu on maksullista, ja ilmoittautuminen on sitova.

Oppilailta voidaan periä opetuksesta kohtuullisia maksuja.

Tausta ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Se on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta, jota järjestetään taideoppilaitoksissa sekä kansalaisopistoissa.

Taiteen perusopetuksessa opiskelija saa valmiuksia ilmaista itseään taiteen keinoin ja halutessaan hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opetusta voivat järjestää kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt ja valtion oppilaitokset. Opetus perustuu yhdeksään taiteenalalla valtakunnalliseen yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMikkelin kaupunki
Muut vastuuorganisaatiotMikkelin kaupungin elinikäinen oppiminen ja osallisuus
Palvelusta vastaaMikkelin kaupunki
Alue Hirvensalmi, Mikkeli
Palvelun kieletenglanti, suomi
Tekstistä vastaa: Mikkelin kaupunki
Päivitetty: 19.2.2020