suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

  • Lupa tai muu velvoite
  • Tampere
  • Julkinen palvelu

Tampereen kaupunki vastaa kaavoista poikkeamisista ja käyttötarkoituksen muutoksen edellyttämistä poikkeamispäätöksistä. Hakumenettely on samanlainen sekä suunnittelutarveratkaisussa että poikkeamisluvassa.

Rakentaminen vastoin voimassa olevaa asemakaavaa, yleiskaavaa tai ranta-asemakaavaa tarvitsee poikkeamisluvan. Ennen varsinaisen rakennusluvan myöntämistä rakennushanke edellyttää usein asemakaavattomalla alueella suunnittelutarveratkaisun myöntämistä. Suunnittelutarveratkaisu vaaditaan alueelle, jolla olemassa olevan rakennuskannan tai rakentamispaineen johdosta saattaa olla yhdyskuntarakentamisen tarvetta tai hanke on ympäristövaikutuksiltaan merkittävää. Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamislupa on voimassa enintään kaksi vuotta, jonka aikana tulee hakea rakennuslupa.

Toimi näin

Tee neuvontapyynnöt ja tiedustelut poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun tarpeesta Lupapiste.fi-palvelun kautta. Asemakaava-alueella ole ensin yhteydessä rakennusvalvontaan, jossa määritellään, onko poikkeamisluvalle tarvetta. Hae poikkeamislupaa ja suunnittelutarveratkaisua sähköisesti Lupapiste.fi-palvelussa. Poikkeamiseen tulee aina olla perusteltu syy. Myönteisen poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun lisäksi tarvitset aina rakennusluvan.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamispäätöksen maksut määräytyvät Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan hyväksymän Tampereen kaavoituksen taksan perusteella. Voimassa olevat maksut löydät Tampereen kaupungin kaavoituksen verkkosivuilta.


Voimassaoloaika

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös ovat voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTampereen kaupunki
Palvelusta vastaaTampereen kaupunki
Alue Tampere
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 17.9.2021