suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pertunmaan kunta

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

  • Lupa tai muu velvoite
  • Pertunmaa
  • Julkinen palvelu

Poikkeamislupa tarvitaan mm. kun rakentamisessa poiketaan kaavamääräyksistä tai rakennusjärjestyksestä. Poikkeamisluvan myöntää Pertunmaan kunnanhallitus. Lisätietoa poikkeamislupamenettelystä saa rakennusvalvonnasta. Asioi ensisijaisesti Lupapiste.fi-palvelun kautta

Naapurin kuuleminen on suoritettava aina poikkeamisluvan yhteydessä.

Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan asemakaava-alueen ulkopuol ...

Toimi näin

Asioi ensisijaisesti Lupapiste.fi-palvelun kautta. Jos tarvitset neuvoja tai sinulla on kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä rakennustarkastajaan tai sopia ajankohdan tapaamiselle.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Rakentamisen ja maankäytön keskeinen ohjaus annetaan maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä sen nojalla annetuissa asetuksissa.

Paikallisia määräyksiä annetaan kunnan rakennusjärjestyksessä.


Voimassaoloaika

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Palvelun toteuttaa

Pertunmaan kunta

Palvelusta vastaa

Pertunmaan kunta
Tekstistä vastaa: Pertunmaan kunta
Päivitetty: 8.4.2020