suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Nokian kaupunki

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

  • Lupa tai muu velvoite
  • Nokia
  • Julkinen palvelu

Rakennuslupa saattaa edellyttää myönteistä poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupavaihetta. Poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun tarvitset esimerkiksi silloin, kun hankkeesi poikkeaa kaavamääräyksistä tai olet rakentamassa alueelle, jossa ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista kaavaa.

Lupien käsittelyaika on 1 - 2 kuukautta.

Nettisivulla on yhteystiedot.

Toimi näin

Olemme siirtyneet sähköiseen asiointipalveluun osoitteessa http://www.lupapiste.fi

Kirjaudu Lupapisteeseen. Palvelu on ilmainen ja siihen rekisteröidytään tunnistautumalla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Palvelun käyttö aloitetaan aina valitsemalla hankkeen kohde. Kohteen sijainti on mahdollista etsiä palvelussa suoraan kartalla tai katuosoitteella/kiinteistötunnuksella. Lupapisteessä voi kysyä ensin neuvoa viranomaiselta hankkeeseen liittyen tai aloittaa heti lupahakemuksen laatimisen laittamalla hankkeen vireille.

Helppokäyttöiset ohjeet sähköisen luvan hakemiseksi löytyvät Lupapisteen aloitussivulta tai https://tuki.lupapiste.fi/fi/support/home

(Mikäli laadit paperisen hakemuksen, palautusosoite on: Rakennusvalvonta, Harjukatu 21, 37100 Nokia.)

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua voi hakea kiinteistön/ tontin omistajat tai joku muu henkilö omistajien valtakirjalla valtuutettuna. Kiinteistön/ tontin ostaja voi hakea lupaa myös kiinteistökaupan esisopimuksella, josta jäljennös hakemuksen liitteeksi.

Palvelu on maksullinen.

Lupapiste-palvelu on ilmainen, mutta lupapäätöksistä peritään kaupunginhallituksen päätöksen mukainen maksu. Maksu peritään myös kaupungin suorittamasta naapurikuulemisesta sekä mahdollisesta lehtikuulutuksesta.


Voimassaoloaika

Poikkeamislupa- tai suunnittelutarveratkaisupäätös on voimassa yhden vuoden päätöksen lainvoimaiseksi tulosta ja kyseisen päätöksen mukaista rakennuslupaa tulee hakea asianomaisen poikkeamislupa- tai suunnittelutarveratkaisupäätöksen voimassa ollessa.

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNokian kaupunki
Palvelusta vastaaNokian kaupunki
Alue Nokia
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Nokian kaupunki
Päivitetty: 29.5.2019