suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maalahden kunta

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

  • Lupa tai muu velvoite
  • Maalahti
  • Julkinen palvelu

Mikäli rakentamisessa on tarpeen poiketa asemakaavasta tai muista lakisääteisistä määräyksistä, on haettava poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua. Poikkeamislupapäätökset tekee Maalahden kunnanhallitus. Suunnittelutarveratkaisut tekee Maalahden rakennuslautakunta.

Hakemusmenettely on sama sekä suunnittelutarveratkaisun että poikkeamisluvan osalta. Nämä toimenpiteet edellyttävät rakennuslu ...

Toimi näin

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuasioissa ota yhteys rakennusvalvontaan ja tarkista edellytykset etukäteen – näin vältetään mahdollinen tarpeeton hakuprosessi. Lomakkeita ja neuvontaa saa rakennusvalvonnasta. Lomakkeita on myös kunnan verkkosivustolla.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Palvelun toteuttaa

Maalahden kunta

Palvelusta vastaa

Maalahden kunta
Tekstistä vastaa: Maalahden kunta
Päivitetty: 2.12.2019