suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liperin kunta

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

  • Lupa tai muu velvoite
  • Liperi
  • Julkinen palvelu

Liperin kunnassa suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset ratkaisee elinympäristölautakunta. Päätösten valmistelu tehdään kaavoitus- ja maankäyttöpalveluissa, jonne hakemukset tulee toimittaa.

Toimi näin

Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätös hakemus tarvittavien liitteiden kanssa, toimitetaan Liperin kunnan kaavoitus- ja maankäytön asiakaspalveluun. Hakemuskaavakkeita saat asiakaspalvelusta tai kunnan kotisivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamispäätöksen hinta määräytyy maankäytön taksojen mukaisesti. Taksat tarkastetaan vuosittain.


Määräaika

Lupaa on haettava riittävän ajoissa ennen rakennusluvan hakemista.

Käsittelyaika

Käsittelyaika on 1-4 kuukautta.

Voimassaoloaika

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös ovat voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä lähtien.

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiperin kunta
Palvelusta vastaaLiperin kunta
Alue Liperi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Liperin kunta
Päivitetty: 16.11.2021