suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kaustisen kunta

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kaustinen
  • Julkinen palvelu

Asemakaavan ulkopuolisille alueille rakennettaessa rakentajalla on oltava voimassaoleva suunnittelutarveratkaisu. Suunnittelutarveratkaisun haku tapahtuu ennen rakennusluvan hakemista kunnan rakennusvalvonnasta vastaavalta viranomaiselta. Poikkeamispäätös tehdään niissä tilanteissa, joissa rakentaja haluaa poiketa maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen pohjalta annetuista rakentamista tai toimenpiteitä koskevista säännöksistä, määräyksistä, rajoituksista tai kielloista.

Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun tarve tulee aina selvittää erikseen rakennusvalvonnasta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Suunnittelutarveratkaisun myöntämiselle on maankäyttö- ja rakennuslaissa asetettu erityiset edellytykset, joiden on täytyttävä ennen kuin rakennusluvan käsittely on mahdollista. Poikkeamisluvan myöntämisen edellytykset on asetettu maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Toimi näin

Ota yhteys kunnan rakennustarkastajaan, joka neuvoo tarvittavien asiakirjojen kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.


Voimassaoloaika

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKaustisen kunta
Palvelusta vastaaKaustisen kunta
Alue Kaustinen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kaustisen kunta
Päivitetty: 21.10.2021