suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Karvian kunta

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

  • Lupa tai muu velvoite
  • Karvia
  • Julkinen palvelu

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä. Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa asemakaavan ulkopuolisille alueille. Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta tai ELY-keskus voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen. Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Toimi näin

Suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamispäätöstä on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Ota ensisijaisesti yhteyttä rakennustarkastajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.


Voimassaoloaika

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa ovat voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, kuitenkin enintään kaksi (2) vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Perustiedot

Palvelusta vastaaKarvian kunta
Palvelun toteuttaaKarvian kunta
Alue Karvia
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Karvian kunta
Päivitetty: 14.1.2019