suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hattulan kunta

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

  • Lupa tai muu velvoite
  • Hattula
  • Julkinen palvelu

Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan yleensä silloin, kun halutaan rakentaa haja-asutusalueelle (asemakaavan ulkopuolelle). Tässä lupaprosessissa tutkitaan, onko rakentamiselle edellytyksiä.

Poikkeamispäätös tarvitaan silloin, kun halutaan poiketa voimassa olevista kaavamääräyksistä tai muista rakentamista säätelevistä määräyksistä.

Jos siis harkitset rakentamista asemakaava-alueen ulkopuolelle ta ...

Toimi näin

Kun suunnittelet rakentamista, kannattaa aivan ensimmäiseksi selvittää, riittääkö rakentamiseen rakennuslupa, vai tarvitsetko ennen rakennusluvan hakemista suunnittelutarveratkaisua ja / tai poikkeamispäätöstä. Ota siis jo varhain suunnitteluvaiheessa yhteyttä kunnan rakennusvalvontaan kunnanvirastolla Pappilanniemessä, josta selviää, minkälainen lupakäytäntö on tarpeen.

Rakennusvalvonnan toimistopäivystys (rakennustarkastaja / valvontainsinööri) ma, ke ja pe klo 9-11.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.


Voimassaoloaika

Varsinaista rakennuslupaa on haettava kahden vuoden kuluessa suunnittelutarveratkaisusta tai poikkeamispäätöksestä. Rakennustyöt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa rakennusluvan myöntämisestä. Työn aloittamiselle ei voida myöntää jatkoaikaa.

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Palvelun toteuttaa

Hattulan kunta

Palvelusta vastaa

Hattulan kunta
Tekstistä vastaa: Hattulan kunta
Päivitetty: 9.12.2021