suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vesilahden kunta

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeaminen

  • Palvelu
  • Vesilahti
  • Julkinen palvelu

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa asemakaavan ulkopuolisille alueille. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Toimi näin

Suunnittelutarveratkaisun sekä poikkeamisen tarpeellisuus selvitetään Vesilahden kunnan rakennusvalvonnassa. Suunnittelutarveratkaisut sekä poikkeamiset käsittelee Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta. Ota yhteyttä Vesilahden kunnan rakennusvalvontaan tai Lupapiste.fi kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Vesilahden kunnan rakennusjärjestyksessä on määrätty suunnittelutarvealueet ja edellytykset.

Palvelu on maksullinen.

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVesilahden kunta
Palvelusta vastaaVesilahden kunta
Alue Vesilahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Vesilahden kunta
Päivitetty: 14.12.2020