suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Suomi.fi-valtuudet, avustettu valtuuttaminen organisaatioasiakkaille

 • Palvelu
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Jos yritys, yhdistys tai muu yhteisö ei voi omatoimisesti valtuuttaa Suomi.fi-verkkopalvelussa, virkailija voi rekisteröidä tai mitätöidä valtuuden hakemuksen perusteella.

Valtuushakemuksella voi antaa

 • valtuutusoikeuden, jolloin valtuuden saanut henkilö voi Suomi.fi-valtuuksissa hallinnoida yrityksen tai yhteisön omia valtuuksia omatoimisesti.
 • edustajan valtuutusoikeuden, jolloin valtuuden sa ...

Toimi näin

Hakemus valtuuden rekisteröimiseksi tai mitätöimiseksi

 1. Siirry Hakemuksella valtuuttaminen -sivulle.
 2. Lue ohjeet omaan hakemukseesi eli mitä tietoja ja asiakirjoja tarvitset hakemuksen tekemiseen ja miten voit toimittaa hakemuksen käsiteltäväksi.
 3. Kun olet saanut ohjeet, voit tehdä hakemuksen samalla sivulla.
 4. Toimita hakemus käsiteltäväksi saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 5. Saat tiedon, kun valtuus on rekisteröity tai mitätöity. Jos hakemus on puutteellinen eikä pyydettyjä lisätietoja toimiteta annettuun määräaikaan mennessä, rekisteröintiä tai mitätöintiä ei voida tehdä ja hakemus hylätään.

Jos et voi täyttää hakemusta Hakemuksella valtuuttaminen -sivun kautta, voit tehdä hakemuksen virkailijan avustamana valitsemassasi Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa tai Verohallinnon toimipisteessä. Varaudu kuitenkin siihen, että et saa hoidettua asiaa yhdellä käynnillä. Hakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi vasta, kun olet antanut kaikki tarvittavat tiedot ja toimittanut hakemuksen liitteeksi tarvittavat asiakirjat.

Valtuuspyynnön hyväksyminen

Henkilö, joka voi edustaa valtuuttajaa yksin, voi käydä hyväksymässä valtuuspyynnön Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa. Jos yrityksessä, yhdistyksessä tai muussa yhteisössä ei ole yhtään yksin edustamiseen oikeutettua, kaikkien edustamissäännön mukaisten henkilöiden tulee käydä hyväksymässä valtuuspyyntö omalta osaltaan. Huomaa kuitenkin, että valtuutusoikeuden saanut henkilö voi hyväksyä valtuuspyynnöt Suomi.fi-valtuuksissa.

Tarvitsetko apua?

Hakemuksen tekemiseen saat tarvittaessa neuvontaa Digi- ja väestötietoviraston Organisaatioiden asiakaspalvelusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Hakemuksella valtuuttamista tarvitsevat:

 • Julkishallinto (esim. valtion tai kunnan organisaatio, oppilaitos, evankelisluterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta)
 • Suomalainen yhdistys, jonka nimenkirjoitussäännön mukaan yhdistystä edustaa kaksi tai useampi henkilö yhdessä
 • Metsäyhtymä, maatalousyhtymä tai kiinteistöyhtymä, jonka osakkaana on toinen yhteisö (esimerkiksi kuolinpesä) tai jonka osakkailla ei ole tunnistusvälinettä (esim. pankkitunnukset) tai suomalaista henkilötunnusta
 • Ulkomainen yritys, jonka kaupparekisteriin merkityillä nimenkirjoitusoikeudellisilla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai joilla ei ole Y-tunnusta
 • Liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maa- tai metsätaloudenharjoittaja, joka ei voi käyttää sähköisiä palveluja
 • Muu yhteisö tai elinkeinoyhtymä, jolla ei ole kaupparekisteriin merkittyjä edustajia (esim. säätiö, uskonnolliset yhdyskunnat, sijoitusrahasto, työttömyyskassa, vakuutuskassa, henkilöstörahasto, yhteismetsä, tiekunta, osakaskunta, laivanisännistöyhtiö, elinkeinotoimintaa harjoittava muu yhtymä tai kuolinpesä, joilla on Y-tunnus)
 • Suomalainen yritys, yhdistys tai muu yhteisö, jonka edustamiseen oikeutetuilla tai osakkailla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai tunnistusvälinettä (esim. pankkitunnukset) tai jonka edustamiseen oikeutettu on toinen organisaatio
 • Suomalainen yritys, joka on konkurssissa, selvitystilassa tai lopettanut toimintansa

Palvelun toteuttaa

Digi- ja väestötietovirasto, Verohallinto

Palvelusta vastaa

Digi- ja väestötietovirasto
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 15.12.2022