suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Suomenkielinen lasten varhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Vantaalla varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, perhe- ja ryhmäperhepäivähoidossa, joista perhe voi valita kunnallisen tai yksityisen vaihtoehdon. Kotona hoidettaville lapsille on tarjolla toimintaa varhaiskasvatuksen kerhoissa, avoimissa päiväkodeissa, asukaspuistoissa sekä hoitoapupalvelupisteitä tilapäisen hoidon tarpeeseen.

Päivähoito

Päivähoito on kunnan järjestämää varhaiskasvatuspalvelua, jossa yhdistyvät lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien oikeus saada lapselleen hoitopaikka. Vantaalla lapsi voi olla päivähoidossa päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai ryhmäperhepäivähoidossa. Lasten päivähoito on varhaiskasvatuspalvelu.

Varhaiskasvatusta järjestetään laissa määriteltynä päiväkotihoitona, perhepäivähoitona tai muuna päivähoitotoimintana. Varhaiskasvatus voi olla kunnallista tai yksityistä. Kunnat järjestävät varhaiskasvatusta tarpeensa mukaisesti eripituisena ja päivän eri aikoihin sijoittuvana toimintana. Palvelut voivat olla hyvinkin monimuotoisia vaihdellen muutamasta tunnista ympärivuorokautiseen hoitoon. Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on Suomessa lakisääteinen oikeus saada vanhempien valinnan mukaan joko kunnallinen varhaiskasvatuspaikka tai kotihoidon- tai yksityisen hoidon tuki.

Varhaiskasvatukseen haetaan viimeistään neljä kuukautta ennen sen tarvetta tai heti kun tarve on tiedossa.

Toimi näin

Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 23.10.2020