suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siuntion kunta

Suomen tai ruotsin opetus toisena kielenä

  • Palvelu
  • Siuntio
  • Julkinen palvelu

Maahanmuuttajataustaisen esikouluikäisen lapsen kielitaito arvioidaan esiopetuksen aikana yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Arvioinnin perusteella päätetään yhteistyössä huoltajien kanssa - sijoittuuko oppilas valmistavaan opetukseen vai perusopetuksen oppilaaksi ja - Mitä oppimäärää hän opiskelee äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa. Myöhemmin Suomeen saapuneen oppilaan kielitaito arvioidaan yksilöllisesti perusopetuksessa. Oppilaan kielitaito arvioidaan seuraavan kerran viimeistään 6. luokalla ennen siirtymistä 7. luokalle. Tällöin sovitaan yhteistyössä huoltajien kanssa, mitä oppimäärää oppilas opiskelee perusopetuksen loppuun. Kaikille niille oppilaille, jotka opiskelevat suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää, laaditaan yleisen tuen oppimissuunnitelma. Tällä taataan, että oppilaan aiempaa oppimishistoriaa koskeva tieto saavuttaa kaikki opettajat. Samalla varmistetaan, että oppilaan tausta ja oppimisen lähtökohdat otetaan huomioon jokaisen oppiaineen tavoitteissa, sisällöissä, työtavoissa, opetusmateriaaleissa ja arvioinnissa. Lähtökohtaisesti S2-opetus järjestetään yhdessä äidinkieli ja kirjallisuus –oppiaineen kanssa. Oppilaalle voidaan antaa erillistä S2-opetusta, mikäli oppilaan opintososiaalinen tilanne sitä edellyttää.

Kenelle ja millä ehdoin

Opetus on tarkoitettu maahanmuuttajien ohella paluumuuttajille ja adoptoiduille lapsille, jotka tarvitsevat tukea kielen kehitykseen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Suomen tai ruotsin opetusta toisena kielenä voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei ole äidinkielen tasoinen kaikilla kielen osa-alueilla. Opetus eroaa tavoitteiltaan ja sisällöiltään äidinkielen opetuksesta. Siitä käytetään usein lyhennettä S2/R2.

Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen tavoite on vahvistaa opiskelijan monikielistä identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSiuntion kunta
Palvelusta vastaaSiuntion kunta
Alue Siuntio
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Siuntion kunta
Päivitetty: 7.9.2021