suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Suomen- ja vieraskielinen perusopetus

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Espoon kaupunki
Alue: Espoo
Palvelun kielet: suomi, ruotsi

Jokaisella espoolaisella oppivelvollisuusiässä olevalla lapsella ja nuorella on oikeus osallistua kaupungin järjestämään perusopetukseen. Opetusta annetaan luokka-asteilla 1–9. Peruskoulussa oppilas suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa päättötodistuksen myötä jatko-opintokelpoisuuden. Espoossa on 77 suomenkielistä peruskoulua. Alakouluja (vuosiluokat 1–6) on 44, yläkouluja (vuosiluokat 7–9) on 14 ja yhtenäisiä peruskouluja (vuosiluokat 1–9) on 15.

Joissakin Espoon kouluissa on tarjolla 1. luokalla alkavaa vieraskielistä opetusta, johon haetaan erikseen ja oppilaat valitaan valintakokeella. Lisäksi Espoossa on 11 ruotsinkielistä peruskoulua sekä yksityiskoulut Espoon Steinerkoulu ja Espoon Kristillinen koulu.


Kenelle ja millä ehdoin

Kaikille espoolaisille oppivelvollisuusiässä oleville lapsille ja nuorille osoitetaan koulupaikka lähikoussa.

1. luokalla alkavaan vieraskieliseen opetukseen järjestetään erillinen haku ja valintakoe.


Palvelun toteuttaa: 
Espoon kaupunki