suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tornion kaupunki

Sotaveteraanien kuntoutus

  • Palvelu
  • Tornio
  • Julkinen palvelu
Alue Tornio
Palvelun kieli suomi

Veteraanikuntoutuksen tavoitteena on itsenäisen suoriutumisen ja omatoimisuuden vahvistaminen sekä kotihoidon tukeminen mahdollisimman pitkään, käyttäen hyväksi kuntoutuksen eri muotoja, veteraanille tarkoituksenmukaisella tavalla.


Toimi näin

Veteraanikuntoutusta varten on yhdessä terveyskeskuksen kuntoutusneuvoja/veteraaniyhdyshenkilön kanssa täytettävä kuntoutushakemus, jolloin samalla kartoitetaan myös muiden palvelujen tarve. Kuntoutusneuvoja/veteraaniyhdyshenkilö selvittää hakemuksen täytön yhteydessä mahdollisen lääkärinlausunnon tarpeen. Myös kotikäynti veteraanin luokse on mahdollista. Hakemuksen voi veteraanin sijasta, hänen luvallaan, allekirjoittaa hänen omaisensa, joku muu läheisensä tai kuntoutusneuvoja/veteraaniyhdyshenkilö.


Kenelle ja millä ehdoin

Veteraanikuntoutukseen on oikeutettu Suomessa vuosien 1939 - 1945 sotiin osallistunut henkilö ja hänen puolisonsa. Puoliso on oikeutettu osallistumaan avo- tai päiväkuntoutukseen, yhdessä veteraani kanssa , samassa kuntoutuspaikassa. Veteraanikuntoutus on tarkoitettu vammattomille rintamaveteraaneille, sotainvalideille on olemassa oma kuntoutusjärjestelmänsä.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Rintamaveteraanit ovat oikeutettuja kuntoutukseen. Rintamaveteraaneja ovat henkilöt, jotka ovat osallistuneet Suomen vuosien 1939-1945 sotiin ja joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Kuntoutusetuus ei koske kriisinhallintatehtäviin ulkomailla osallistuneita henkilöitä.

Rintamaveteraani voi saada kuntoutusta kuntoutuslaitoksessa, fysikaalisessa hoitolaitoksessa, kylpylässä tai veljeskodissa. Kuntoutusta voi saada pitkäaikaisesti laitoksessa tai lyhytaikaisesti päivä- tai avopalveluna. On myös mahdollista, että palveluntuottaja järjestää palvelut kuntoutettavan kotiin.

Kuntoutuksen pituuteen vaikuttavat veteraanin terveydentila ja toimintakyky. Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua päivä- tai laitoskuntoutukseen yhdessä veteraanin kanssa. Terveyskeskus neuvoo tarvittaessa hakemuksen tekemisessä.

Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta


Palvelun toteuttaa: Tornion Saarenvire, FT-Balance Outi Mesilaakso, Satu Marin, Anitan Jalkahoitola, Fysio Lymfa, Fysio Marsa (ostopalvelu tai muu sopimussuhde)