suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siilinjärven kunta

Sotaveteraanien kuntoutus

  • Palvelu
  • Siilinjärvi
  • Julkinen palvelu

Valtionkonttori myöntää avustusta rintamaveteraanien kuntoutukseen sekä kotona asumista tukeviin palveluihin. Rintamaveteraani voi saada kuntoutusta kuntoutuslaitoksessa, fysikaalisessa hoitolaitoksessa, kylpylässä tai veljeskodissa. Kuntoutusta voi saada pitkäaikaisesti laitoksessa tai lyhytaikaisesti päivä- tai avopalveluna. On myös mahdollista, että palveluntuottaja järjestää palvelut kuntoutettavan kotiin.

Rintamaveteraanien kuntoutus perustuu lakiin rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1184/1988), asetukseen rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1348/1988), sotilasvammalakiin 404/1948 sekä lakiin eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta 1039/1997. Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen. Kuntoutukseen pääsyä haetaan kotikunnasta.

Tehostetussa palveluasumisessa asuva rintamaveteraani on oikeutettu kuntoutukseen. Kotona asumista tukeviin palveluihin ei ole oikeutta tehostetussa palveluasumisessa.

Valtionkonttori myöntää avustusta perinteisen kuntoutuksen lisäksi myös rintamaveteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin. Kotona asumista tukevien palvelujen yhtenä osa-alueena on tuettu kotona kuntoutuminen, ns. arjen kuntoutus rintamaveteraanin omassa toimintaympäristössä. Se voi sisältää esimerkiksi yhdessä ulkoilua, ohjattua liikuntaa, koti- tai piha-askareiden tekoa ja muistia virkistävää toimintaa.

Rintamaveteraanien kuntoutuksen ja palvelujen tarve arvioidaan kotikäynnillä yhdessä rintamaveteraanin ja mahdollisen läheisen kanssa. Veteraanikuntoutus yhdyshenkilö sekä hoiva- ja vanhuspalveluiden palveluohjaaja tekevät kotikäynnin vähintään kerran vuodessa ja aina tarvittaessa. Rintamaveteraanin ja mahdollisen lähiomaisen osallisuutta palvelutarpeen arvioinnissa korostetaan ja arvioinnissa hyödynnetään Kotona Paras Veteraaneille – mallia.

Rintamaveteraanin toimintakyvyn ja tarvittavien kuntoutus- ja palvelumuotojen arvioinnissa painottuu moniammatillinen yhteistyö. Kotikäynnillä arvioidaan ja kuntoutus- ja palvelusuunnitelmassa huomioidaan rintamaveteraanin elämän ja elinpiirin kokonaisuus: psyykkinen, sosiaalinen, fyysinen ja ympäristöllinen puoli. Olennaista on, että rintamaveteraanin kuntoutus- ja palvelusuunnitelmassa yhdistyvät kuntoutus ja kotona asumista tukevat palvelut. Jos rintamaveteraanilla on kotona asuva puoliso myös hänen toimintakyky ja palveluntarve arvioidaan.

Toimi näin

Kuntoutukseen ja kotona asumista tukeviin palveluihin liittyen Teitä auttavat:

Veteraanikuntoutus yhdyshenkilö puh 044 740 2819 (klo 8-15)

Palveluohjaajat: eteläinen Siilinjärvi 044 740 1694 ja pohjoinen Siilinjärvi 044 740 1633

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Rintamaveteraanit ovat oikeutettuja kuntoutukseen. Rintamaveteraaneja ovat henkilöt, jotka ovat osallistuneet Suomen vuosien 1939-1945 sotiin ja joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Kuntoutusetuus ei koske kriisinhallintatehtäviin ulkomailla osallistuneita henkilöitä.

Rintamaveteraani voi saada kuntoutusta kuntoutuslaitoksessa, fysikaalisessa hoitolaitoksessa, kylpylässä tai veljeskodissa. Kuntoutusta voi saada pitkäaikaisesti laitoksessa tai lyhytaikaisesti päivä- tai avopalveluna. On myös mahdollista, että palveluntuottaja järjestää palvelut kuntoutettavan kotiin.

Kuntoutuksen pituuteen vaikuttavat veteraanin terveydentila ja toimintakyky. Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua päivä- tai laitoskuntoutukseen yhdessä veteraanin kanssa. Terveyskeskus neuvoo tarvittaessa hakemuksen tekemisessä.

Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSiilinjärven kunta
Palvelusta vastaaSiilinjärven kunta
Alue Siilinjärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Siilinjärven kunta
Päivitetty: 9.6.2020