suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Sotaveteraanien kuntoutus

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Kymsote
Alue: Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti
Palvelun kieli: suomi

Valtio myöntää vuosittain rintamaveteraanien kuntoutukseen määrärahan, jolla kuntien ja kuntayhtymien on määrä järjestää oman alueensa rintamaveteraaneille kuntoutusta sekä kotona asumista tukevia palveluita.

Veteraanitunnuksen omaava veteraani on oikeutettu vuosittain laitos-, avo- tai päiväkuntoutukseen. Laitos- ja päiväkuntoutukseen on oikeutettu myös veteraanin aviopuoliso.

Kansaneläkelaitos korvaa kuntoutuksesta aiheutuneet matkakustannukset halvinta matkustustapaa käyttäen kokonaan. Matkakorvaushakemuksen liitteenä on esitettävä todistus kuntoutuksessa käynnistä. Sotainvalidit hakevat korvaukset suoraan Valtiokonttorilta.


Toimi näin

Rintamaveteraanikuntoutusta haetaan oman asuinkunnan/kuntayhtymän asianomaiselta toimintayksiköltä (käytännössä useimmiten terveyskeskus) Valtiokonttorin vahvistamalla hakemuslomakkeella. Lomakkeita saa kuntien terveyskeskuksista.

Kuntoutushakemuksen tekee rintamaveteraani tai hänen valtuuttamansa, myös aviopuolison kuntoutuksen osalta. Kirjallisen aloitteen kuntoutukseen voi tehdä rintamaveteraanin puolesta myös omainen tai sosiaali- ja terveysviranomainen

Kuntoutukseen pääsemiseen riittää rintamaveteraanin palvelutarpeen arviointi. Lääkärinlausunto tulee hankkia, jos rintamaveteraanin terveydentila sitä vaatii tai toimintakykyluokkaa ei ole määritelty tai se joudutaan määrittelemään uudestaan.

Aviopuolison hakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto. Lausunto saa olla enintään vuoden vanha.

Rintamaveteraani voi hakea kuntoutuksesta aiheutuneiden matkakustannusten korvausta Kelan toimistosta.

Taksia käytettäessä se on aina tilattava Kelan alueellisesta palvelunumerosta, muuten Kela ei korvaa matkakuluja.

Kela maksaa kuntoutettavalle rintamaveteraanille ja hänen kanssaan kuntoutuksessa olleelle aviopuolisolle matkasta aiheutuneet tarpeelliset matkakustannukset kokonaisuudessaan.

Rintamaveteraanin on matkakorvausta hakiessaan esitettävä Kelalle:

kunnan antama kuntoutusmaksusitoumus tai kopio hyväksymispäätöksestä

selvitys kuntoutukseen osallistumisesta (selvitys voidaan antaa esim. Kelan lomakkeella.)


Kenelle ja millä ehdoin

Veteraanitunnus esitettävä.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Rintamaveteraanit ovat oikeutettuja kuntoutukseen. Rintamaveteraaneja ovat henkilöt, jotka ovat osallistuneet Suomen vuosien 1939-1945 sotiin ja joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Kuntoutusetuus ei koske kriisinhallintatehtäviin ulkomailla osallistuneita henkilöitä.

Rintamaveteraani voi saada kuntoutusta kuntoutuslaitoksessa, fysikaalisessa hoitolaitoksessa, kylpylässä tai veljeskodissa. Kuntoutusta voi saada pitkäaikaisesti laitoksessa tai lyhytaikaisesti päivä- tai avopalveluna. On myös mahdollista, että palveluntuottaja järjestää palvelut kuntoutettavan kotiin.

Kuntoutuksen pituuteen vaikuttavat veteraanin terveydentila ja toimintakyky. Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua päivä- tai laitoskuntoutukseen yhdessä veteraanin kanssa. Terveyskeskus neuvoo tarvittaessa hakemuksen tekemisessä.

Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta

Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta


Palvelun toteuttaa: 
Kymsote