suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Sotainvalidien palvelut

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Turun kaupunki
Alue: Turku
Palvelun kieli: suomi

Vähintään 15 prosentin sotainvalidille sosiaalihuoltolain mukaiset kotipalvelut, asumispalvelut ja omaishoidontuki ovat maksuttomia. Palveluista aiheutuneiden kustannusten korvaaminen perustuu sotilasvammalakiin.

Kotipalveluilla tarkoitetaan: asiakkaan kotona tapahtuvaa työapua, henkilökohtaista huolenpitoa ja tukemista, tukipalveluina järjestettyjä palveluita: ateria-, siivous-, kylvetys-, vaatehuolto-, kuljetus-, saattajapalveluita, virkistykseen liittyviä palveluita

Apua voi saada myös vakituisen asunnon ja pihapiirin töihin.

Turussa sotainvalidin ateriapalvelu järjestetään joko kunnan omana toimintana tai lounasseteleillä.

Vähintään 20 prosentin sotainvalidit saavat laitoshoidon tilapäisjaksot maksutta.

Yhteydenotot; Palveluohjaaja p. 050 553 2455

 


Palvelun toteuttaa: 
Turun kaupunki