suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pirkanmaan hyvinvointialue

Sotainvalidien kotiin annettavat palvelut

  • Palvelu
  • 23 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Sotainvalidin on mahdollista saada palveluntarpeen arvioinnin perusteella hyvinvointialueen järjestämiä maksuttomia palveluita kotiin.

Toimi näin

Kun tarvitset tietoa ja neuvontaa ikäihmisten palveluihin liittyen, ota ensisijaisesti yhteyttä Pirkanmaan Kotitoriin puhelimitse, sähköpostitse tai chat-palvelussa.

Pirkanmaan Kotitori on yleinen ohjaus- ja neuvontapiste ikääntyneille, vammaisille henkilöille sekä mielenterveys- ja päihdeasioissa tukea tarvitseville ja heidän läheisilleen. Mikäli tilanteesi tarvitsee tarkempaa palvelutarpeen arviointia, sinut ohjataan asiakasohjaukseen.

Ensivaiheen neuvontaa saat myös kaikilta Pirkanmaan lähitoreilta.

Asiakasohjaaja selvittää yhdessä sinun ja tarvittaessa läheistesi kanssa tilannettasi ja tuen tarvetta sekä neuvoo ja ohjaa sinut oikean palvelun piiriin. Sinulle kerrotaan palveluiden saannin kriteereistä ja hinnoista. Neuvonta on sinulle maksutonta.

Jos olet jo palveluiden piirissä, voit olla yhteydessä suoraan oman alueesi asiakasohjaukseen tai omaan kotihoitoyksikköösi.

Kenelle ja millä ehdoin

Sotainvalidien ja ennen 1.1.1991 asepalveluksessa ja rauhanturvaamistehtävissä vammautuneiden ja sairastuneiden sekä heidän omaistensa korvaukset maksetaan sotilasvammalain nojalla Valtiokonttorista. Vamman vakavuuden eli haitta-asteen mukaan maksetaan ns. elinkorkoa, joka on peruskorvaus vammasta. Lisäksi korvauksia voi hakea esimerkiksi asunnon muutostöistä, jalkahoidosta, sairaanhoidosta ja matkakuluista.

Lisäksi sotavangeilla on mahdollisuus saada korvaus sairaudesta tai vammasta, jos se liittyy sotavankeudessa vallinneisiin erityisiin olosuhteisiin. Korvauksensaajan kuoleman jälkeen Valtiokonttori maksaa tietyin edellytyksin hautausavun kuolinpesälle sekä huoltoeläkettä leskelle, rekisteröidyssä parisuhteessa eläneelle puolisolle ja lapsille. Sotilasvammakorvaukset ovat verovapaita.

Vuosien 1939-1945 sotien johdosta vahingoittuneet sotainvalidit, joiden haitta-aste on vähintään 10 % sekä ennen 1.1.1991 asepalveluksessa ja rauhanturvaamistehtävissä vammautuneet sotainvalidit, joiden haitta-aste on vähintään 20 % ovat oikeutettuja maksuttomiin kotona annettaviin palveluihin sotilasvammalain nojalla.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Pirkanmaan hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Pirkanmaan hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Pirkanmaan hyvinvointialue
Päivitetty: 31.8.2023