suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Sosiaalityö

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Tervolan kunta
Alue: Tervola
Palvelun kieli: suomi

Sosiaalityöntekijä antaa kuntalaisille keskusteluapua ja neuvontaa esim. sosiaalisten etuuksien hakemisessa tai asiantuntija-apua perheiden ongelmissa, tekee tarvittaessa kotikäyntejä, tekee yhteistyötä muiden kunnan toimialojen ja sidosryhmien kanssa ja ohjaa apua tarvitsevia muille asiantuntijoille.

Perhe- ja ihmissuhderistiriidoissa sosiaalityöntekijä voi ulkopuolisena ihmisenä olla apuna. Hän voi yhdessä perheenjäsenten kanssa etsiä tilanteen ratkaisukeinoja tarvittaessa muiden palvelujen tarjoajien kanssa (esim. perheneuvola).

Aikuissosiaalityön tehtävänä on tarjota sosiaalityön palveluita nuorille ja aikuisille. Aikuissosiaalityön muotoina ovat asiakkaan ohjaus, neuvonta, tukeminen muun muassa työelämään, kuntoutukseen, koulutukseen ja talouteen liittyvissä asioissa. Tarkoituksena on vahvistaa ja tukea yksilön selviytymistä.

Päihdepalveluiden tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haittoja.

Sosiaalityöntekijän puoleen voit kääntyä:

- jos haluat neuvoa ja tietoa sosialipalveluista ja -etuuksista

- jos päihteet alkavat hallita elämääsi

- jos on ongelmatilanteita lasten/nuorten kanssa

- jos tiedät, että joku lapsi tai perhe on avun ja tuen tarpeessa

- jos taloudellinen tilanteesi on umpisolmussa


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei kyseessä ole tilapäinen, yksittäistä palvelua koskeva tuen tarve.

Yli 75-vuotiaiden tai ylintä vammaispalvelulain mukaista hoitotukea saavien henkilöiden tai erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireilletulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Usein palvelutarpeet muuttuvat ajan mittaan, jolloin niiden arviointi tehdään uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Se laaditaan aina yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.


Palvelun toteuttaa: 
Tervolan kunta