suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Porvoon kaupunki

Sosiaalityö

 • Palvelu
 • Porvoo
 • Julkinen palvelu

Sosiaalityöstä saat tukea vaikeissa elämäntilanteissa, kun sinun on hankala löytää apua muualta.

Työntekijät auttavat asioissa, jotka liittyvät esimerkiksi

 • talouteen
 • perheiden haasteisiin
 • asunnottomuuteen
 • työllistymiseen
 • elämänhallintaan
 • päihteisiin
 • ihmissuhteisiin.

Sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat työskentelevät yhdessä sinun, läheistesi ja muiden ammattilaisten kanssa.

Sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat laativat kanssasi arvion siitä, millaista palvelua tarvitset. Tätä kutsutaan palvelutarpeen arvioinniksi. Tämän jälkeen laaditte yhdessä asiakassuunnitelman, jotta pääset eteenpäin ja löydät tarvittavat tukimuodot.

Sosiaalityön ammattilaiset

 • antavat sosiaalista ja taloudellista tukea kriisitilanteissa
 • motivoivat ja ohjaavat kuntoutumista, työllistymistä tai raittiutta kohti
 • tukevat ja ohjaavat sinua taloudellisissa vaikeuksissa, elämänhallinnan ongelmissa sekä asumiseen liittyvissä ongelmissa
 • antavat sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa
 • kannustavat sinua osallistumaan toimintaan, joka edistää hyvinvointiasi, kuten kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin, järjestötoimintaan ja vapaaehtoistoimintaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei kyseessä ole tilapäinen, yksittäistä palvelua koskeva tuen tarve.

Yli 75-vuotiaiden tai ylintä vammaispalvelulain mukaista hoitotukea saavien henkilöiden tai erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireilletulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Palvelutarpeet muuttuvat usein ajan mittaan, jolloin ne myös arvioidaan uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Se laaditaan aina yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPorvoon kaupunki
Palvelusta vastaaPorvoon kaupunki
Alue Porvoo
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Porvoon kaupunki
Päivitetty: 4.6.2021