suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Huittisten kaupunki

Sosiaalityö

  • Palvelu
  • Huittinen
  • Julkinen palvelu

Sosiaalityöllä tarkoitetaan yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen tuen tarpeen arviointiin pohjautuvaa kokonaisvaltaista asiakas- ja asiantuntijatyötä ja sen yhteensovittamista muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa. Sosiaalityöllä vähennetään sosiaalisia ongelmia sekä vahvistetaan hyvinvointia, yhteisöjen toimivuutta ja ihmisten toimintamahdollisuuksia heidän elinympäristöissään. Sosiaalityötä voidaan toteuttaa itsenäisenä palveluna tai osana muita palveluja.

Sosiaalipalveluita ovat:

Kasvatus- ja perheneuvonta, Kotipalvelut, Asumispalvelut, Laitoshuolto, Perhehoito, Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta, Lapsen elatusavun vahvistaminen, Isyyden tunnustaminen ja vahvistaminen, ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki.

Lisäksi kunta järjestää erityislakien mukaiset sosiaalipalvelut, joita ovat:

Lastensuojelupalvelut, Lasten päivähoitopalvelut, Kehitysvammaisten erityispalvelut, Vammaispalvelut, Päihdepalvelut, Lastenvalvojan palvelut, kuten isyyden selvittäminen, Lapsen huoltosopimukset, Ottolapsineuvonta, Perheasioiden sovittelu, Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuspäätöksen täytäntöönpanosovittelu, Omaishoidon tuki, Kuntouttavaan työtoimintaan liittyvät palvelut. Sekä kuntalaisten tarpeiden mukaiset muut tarpeelliset sosiaalipalvelut.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHuittisten kaupunki
Palvelusta vastaaHuittisten kaupunki
Alue Huittinen
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Huittisten kaupunki
Päivitetty: 22.1.2021