suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Sosiaalipalvelujen tarpeiden selvittäminen

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Rovaniemellä palvelutarpeen ja lastensuojelutarpeen arvioinnista vastaavat lapsiperheiden arviointitiimin sosiaalityöntekijät.

Jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä päädytään siihen, että lapsi ja hänen perheensä hyötyvät lastensuojelulain mukaisista avohuollon tukitoimista niin lastensuojelun asiakkuus alkaa ja työskentely siirtyy avohuollon tiimiin.

Jos perheelle katsotaan sopivammaksi hyödyksi lapsiperheiden sosiaalipalvelut, siirtyy hän ennaltaehkäisevään lapsiperheiden sosiaalityön asiakkuuteen.

Voidaan myös tulla siihen tulokseen, että perhe ei tarvitsekaan jatkossa asiakkuutta.

Palvelutarpeen arviointi sisältää:

yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta

sosiaalihuollon ammattihenkilön johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä

asiakkaan mielipiteen ja näkemyksen palvelutarpeestaan

asiakkaan ja työntekijän arvion omatyöntekijän tarpeesta.

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 37 § (Finlex)

Kenelle ja millä ehdoin

Sosiaalihuoltoon voi olla yhteydessä kuka tahansa yksityinen henkilö, joka on huolissaan lapsen ja perheen tilanteesta. Huolta voi aiheuttaa esim. vanhempien päihteiden käyttö tai mielenterveysongelmat, joiden takia lapsen hoitoa laiminlyödään ja lapsi kokee turvattomuutta. Myös lapsi itse tai lapsen vanhempi/vanhemmat voivat olla yhteydessä suoraan sosiaalihuoltoon erilaisissa perheen ongelmatilanteissa.

Myös lapsi itse tai lapsen vanhempi/vanhemmat voivat olla yhteydessä suoraan sosiaalihuoltoon erilaisissa perheen ongelmatilanteissa.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei kyseessä ole tilapäinen, yksittäistä palvelua koskeva tuen tarve.

Yli 75-vuotiaiden tai ylintä vammaispalvelulain mukaista hoitotukea saavien henkilöiden tai erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireilletulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Palvelutarpeet muuttuvat usein ajan mittaan, jolloin ne myös arvioidaan uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Se laaditaan aina yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Perustiedot

Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 15.1.2019