suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Riihimäen kaupunki

Sosiaalipalvelujen tarpeiden selvittäminen

  • Palvelu
  • Riihimäki
  • Julkinen palvelu

Sosiaalipalveluiden tarpeen selvittäminen voi käynnistyy yhteydenotolla tai ilmoituksella sosiaalipalveluihin. Yhteydenoton voi tehdä asiakas itse tai läheinen. Koti- ja vanhuspalveluiden palveluihin hakeudutaan palveluohjauksen kautta. Palveluohjaajat antavat tietoa myös yksityisistä palveluista ja avustavat tukien hakemisessa

Lapsiperheiden tukipalveluihin hakeudutaan palveluohjauksen kautta. Palveluohjauksesta voi hakea apua ja ohjausta perheen arkea kuormittavissa tilanteissa. Tällaisia pulmatilanteita voivat olla esimerkiksi perheenjäsenen uupumus, perheeseen liittyvät muutostilanteet, parisuhdeongelmat, vanhemmuuden ja kasvatuksen haasteet tai huoli lapsen kasvusta, kehityksestä tai käyttäytymisestä. Palveluohjauksessa arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa sopiva apu ja palvelut perheen pulmaan tekemällä palvelutarpeen arviointi.

Kuka tahansa voi olla yhteydessä palveluohjaukseen, jos huoli herää lapsiperheestä tai alle 26-vuotiaasta nuoresta. Palveluohjauksen tiimi käsittelee myös viranomaisten yhteydenotot sosiaalihuollon tarpeessa olevasta asiakkaasta sekä lastensuojeluilmoitukset. Aikuisväestön palvelujen tarpeiden selvittelystä vastaa aikuissosiaalityö.

Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei kyseessä ole tilapäinen, yksittäistä palvelua koskeva tuen tarve.

Yli 75-vuotiaiden tai ylintä vammaispalvelulain mukaista hoitotukea saavien henkilöiden tai erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireilletulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Palvelutarpeet muuttuvat usein ajan mittaan, jolloin ne myös arvioidaan uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Se laaditaan aina yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRiihimäen kaupunki
Palvelusta vastaaRiihimäen kaupunki
Alue Riihimäki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Riihimäen kaupunki
Päivitetty: 1.3.2021