suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pirkkalan kunta

Sosiaalipalvelujen tarpeiden selvittäminen

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kuntoutus- ja palveluohjaaja on perheen palveluiden koordinoija, joka opastaa yleisiin ja erityishuollon palveluihin hakeutumisessa. Hän neuvoo, ohjaa ja tukee kehitysvammaista ja hänen lähiverkostoansa sekä tiedottaa kuntoutujan toimintamahdollisuuksiin liittyvistä palveluista. Palvelutarpeen arviossa selvitetään henkilön palvelujen tarve. Arvio tehdään aikuissosiaalityöntekijän ja palveluohjaajan toimesta tarvittaessa yhteistyössä läheisten ja muiden viranomaisten kanssa. Mahdollinen kiireellinen apu annetaan välittömästi kun tieto avun tarpeesta on saatu.

Toimi näin

Tarpeiden selvittämiseksi ole yhteydessä sosiaalitoimistoon.

Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei kyseessä ole tilapäinen, yksittäistä palvelua koskeva tuen tarve.

Yli 75-vuotiaiden tai ylintä vammaispalvelulain mukaista hoitotukea saavien henkilöiden tai erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireilletulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Palvelutarpeet muuttuvat usein ajan mittaan, jolloin ne myös arvioidaan uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Se laaditaan aina yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPirkkalan kunta
Palvelusta vastaaPirkkalan kunta
Alue Pirkkala, Vesilahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pirkkalan kunta
Päivitetty: 18.5.2022