suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Petäjäveden kunta

Sosiaalipalvelujen tarpeiden selvittäminen

  • Palvelu
  • Petäjävesi
  • Julkinen palvelu

Sosiaalitoimistosta saat apua erilaisiin elämäntilanteisiin, joihin liittyy esimerkiksi työttömyyttä, sairautta, taloudellisia ongelmia, päihteiden käyttöä tai peliongelmia. Palvelujen tarpeen selvittäminen määräytyy asiakkuutesi mukaan. Tämän jälkeen sinut ohjataan oikeiden tarvitsemiesi palvelujen piiriin.

Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei se ole tarpeetonta esimerkiksi siksi, että palveluntarve on tilapäinen.

Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. Yli 75-vuotiaiden, vammaisten henkilöiden tai erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Palvelutarpeet muuttuvat usein ajan mittaan, jolloin ne myös arvioidaan uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Palvelun toteuttaa

Petäjäveden kunta

Palvelusta vastaa

Petäjäveden kunta
Tekstistä vastaa: Petäjäveden kunta
Päivitetty: 27.5.2021