suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuopion kaupunki

Sosiaalipalvelujen tarpeiden selvittäminen

  • Palvelu
  • Kuopio
  • Julkinen palvelu

Asukkaat saavat Kuopion kaupungilta tukea arkeensa muun muassa jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen, asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen, taloudellisen tuen tarpeeseen, lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi sekä sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen.

Sosiaalipalvelut auttavat, tukevat ja neuvovat kuntalaisia erilaisissa sosiaalisissa ja taloudellisissa pulmatilanteissa. Sosiaalipalveluja ovat mm. sosiaalityö, sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus, perhetyö, kotipalvelu, kotihoito, asumispalvelut, laitospalvelut ja liikkumista tukevat palvelut. Palveluneuvonta- ja ohjaus -sivuiltamme löytyy tarkempaa tietoa sosiaalipalveluistamme.

Ikäihmisille on tarjolla myös yhteisö- ja toimintakeskuspalveluja ja vammaisille ja kehitysvammaisille päiväryhmätoimintapalveluja tukemaan arjen toimintakykyä.

Toimi näin

Voit soittaa puhelinpalvelutiedoissa olevaan numeroon varataksesi ajan palveluun. Lisäksi voit tulla käymään palvelupisteessäme.

Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei kyseessä ole tilapäinen, yksittäistä palvelua koskeva tuen tarve.

Yli 75-vuotiaiden tai ylintä vammaispalvelulain mukaista hoitotukea saavien henkilöiden tai erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireilletulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Palvelutarpeet muuttuvat usein ajan mittaan, jolloin ne myös arvioidaan uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Se laaditaan aina yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKuopion kaupunki
Palvelusta vastaaKuopion kaupunki
Alue Kuopio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kuopion kaupunki
Päivitetty: 22.1.2020