suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Janakkalan kunta

Sosiaalipalvelujen tarpeiden selvittäminen

  • Palvelu
  • Janakkala
  • Julkinen palvelu

Palvelujen ja tukitoimien järjestämiseksi tehdään asiakkaan kanssa palvelutarpeen arviointi.

Palvelusuunnitelma on asiakkaan ja kunnan viranomaisten välinen toimintasuunnitelma, johon kirjataan asiakkaan tarvitsemat palvelut ja tukitoimet. Kehitysvammaiselle asiakkaalle laaditaan tämän lisäksi erityishuolto-ohjelma (EHO). Ikäihmisen toimintakykyä ja kotona selviytymistä arvioidaan haastatellen ja havainnoiden sekä tarvittavin toimintakykytestein. Palveluohjausta ja palvelutarpeen arviointia tehdään kotikäynneillä.

Toimi näin

Ota yhteyttä Ikäkeskuksen asiakasohjauspuhelimeen tai vammaistyön palveluohjaajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on kaikille avoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei kyseessä ole tilapäinen, yksittäistä palvelua koskeva tuen tarve.

Yli 75-vuotiaiden tai ylintä vammaispalvelulain mukaista hoitotukea saavien henkilöiden tai erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireilletulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Palvelutarpeet muuttuvat usein ajan mittaan, jolloin ne myös arvioidaan uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Se laaditaan aina yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJanakkalan kunta
Palvelusta vastaaJanakkalan kunta
Alue Janakkala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Janakkalan kunta
Päivitetty: 17.1.2020