suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Sosiaalipalvelujen tarpeiden selvittäminen

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Haapaveden kaupunki
Alue: Haapavesi
Palvelun kieli: suomi

Kunnan tarjoamien sosiaalipalveluiden asiakkuus aloitetaan palvelutarpeiden selvittämisellä. Asiakas ja viranomainen selvittävät yhdessä, millaisia palveluita asiakas tarvitsee, mihin hän on oikeutettu ja miten tarvittavat palvelut voidaan hänelle järjestää. Arviointiin osallistuu yksi tai tarvittaessa useampia asiantuntijoita. Sosiaalipalveluiden tarveselvityksen tekee sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja yhteydenottopyynnön jälkeen.

Palvelutarpeen selvittäminen on edellytys sille, että asiakas pääsee käyttämään palveluita.

Palvelutarpeen arviointia täydennetään asiakkuuden aikana asiakassuunnitelmalla, jossa samalla arvioidaan myös muiden palveluiden tarvetta. Mikäli edellisestä palvelusta on kulunut pidempi aika tai asiakkaan tilanne on oleellisesti muuttunut, tehdään palvelutarpeen arviointi uudelleen.


Toimi näin

Ole yhteydessä sosiaalitoimistoon palvelutarpeen kartoittamiseksi.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei kyseessä ole tilapäinen, yksittäistä palvelua koskeva tuen tarve.

Yli 75-vuotiaiden tai ylintä vammaispalvelulain mukaista hoitotukea saavien henkilöiden tai erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireilletulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Usein palvelutarpeet muuttuvat ajan mittaan, jolloin niiden arviointi tehdään uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Se laaditaan aina yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.


Palvelun toteuttaa: 
Haapaveden kaupunki