suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Haapaveden kaupunki

Sosiaalipalvelujen tarpeiden selvittäminen

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kunnan tarjoamien sosiaalipalveluiden asiakkuus aloitetaan palvelutarpeiden selvittämisellä. Asiakas ja viranomainen selvittävät yhdessä, millaisia palveluita asiakas tarvitsee, mihin hän on oikeutettu ja miten tarvittavat palvelut voidaan hänelle järjestää. Arviointiin osallistuu yksi tai tarvittaessa useampia asiantuntijoita. Sosiaalipalveluiden tarveselvityksen tekee sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja yhteydenottopyynnön jälkeen.

Palvelutarpeen selvittäminen on edellytys sille, että asiakas pääsee käyttämään palveluita.

Palvelutarpeen arviointia täydennetään asiakkuuden aikana asiakassuunnitelmalla, jossa samalla arvioidaan myös muiden palveluiden tarvetta. Mikäli edellisestä palvelusta on kulunut pidempi aika tai asiakkaan tilanne on oleellisesti muuttunut, tehdään palvelutarpeen arviointi uudelleen.

Toimi näin

Ole yhteydessä sosiaalitoimistoon palvelutarpeen kartoittamiseksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei kyseessä ole tilapäinen, yksittäistä palvelua koskeva tuen tarve.

Yli 75-vuotiaiden tai ylintä vammaispalvelulain mukaista hoitotukea saavien henkilöiden tai erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireilletulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Palvelutarpeet muuttuvat usein ajan mittaan, jolloin ne myös arvioidaan uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Se laaditaan aina yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHaapaveden kaupunki
Palvelusta vastaaHaapaveden kaupunki
Alue Haapavesi, Pyhäntä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Haapaveden kaupunki
Päivitetty: 27.10.2021